Ưu Điểm Của Luật Doanh Nghiệp 2020

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các chủ thể kinh doanh cần nắm và hiểu rõ về ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân để có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Ngoài ra, tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 còn quy định cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty. ( Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải thể bắt buộc, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật ).

So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 lại yêu cầu hồ sơ đăng kí công ty TNHH, công ty cổ phần phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật (quy định tại Điều 21, 22 Luật Doanh nghiệp 2020). Do thay đổi định nghĩa DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên thay vì 100% vốn điều lệ như Luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến DNNN cũng có thêm mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần, do vậy có thêm nhiều quy định mới về DNNN để phù hợp với 02 mô hình mới này. Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty. Bãi bỏ quy định phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Lắng nghe các ý kiến tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng – cho rằng, Nghị quyết 42 đến nay đã gần 5 năm, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Hiệu quả của của Nghị quyết 42 đã tác động đến nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng.

Do không có quyền phát hành cổ phiếu. Theo quy định cũ của Luật doanh nghiệp 2014 DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2020 quy định DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. DNTN có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất do chỉ do một cá nhân làm chủ giúp cho việc tiến hành thủ tục đăng ký thành lập DNTN đơn giản và nhanh chóng hơn các loại hình khác. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định.

Luật Doanh nghiệp được áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ… Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm những quy định của Luật này. Đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. C) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Ngoài ra, pháp luật còn chấp nhận việc đầu tư tham gia thị trường được thực hiện thông qua hoạt động M&A. Theo đó, không có đòi hỏi nào về đăng ký dự án đầu tư mới, nhưng nhà đầu tư phải có được sự chấp thuận của cơ quan cấp phép đối với việc mua vốn góp hoặc cổ phần trong công ty hiện hữu. Sự khởi đầu kinh doanh tại Việt Nam đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư với nhà chức trách. Một đề xuất mô tả cụ thể dự án đầu tư là yếu tố không thể thiếu trong quá trình cấp phép. Một số dự án đầu tư đòi hỏi nhà đầu tư phải có được sự chấp thuận về chủ trương từ chính quyền địa phương hoặc Thủ tướng Chính phủ, thậm chí Quốc hội, tùy số vốn đầu tư hay diện tích đất được sử dụng.

Đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. D) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này. Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này. D) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. D) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. C) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

  • Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước.
  • Quy định “cá thể hóa” thành viên HĐTV như hiện tại có thể là cách nhằm đơn giản hóa việc tham gia thực tế của các thành viên là tổ chức vào hoạt động của công ty.
  • Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
  • Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký công ty TNHH và công ty CP là phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật tương tự như thành viên công ty TNHH và cổ đông sáng lập công ty CP.
  • Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Những người nhập cảnh từ quốc gia có tình trạng lây nhiễm lan rộng phải cách ly tại một cơ sở do chính phủ chỉ định từ 3 đến 6 ngày, tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm ở quốc gia đó. Từ tháng 3, điều này sẽ được giảm xuống còn 3 ngày. Riêng trường hợp đã tiêm đủ 3 mũi vaccine có thể được cách ly tại nhà thay vì tại cơ sở chỉ định. Dự báo về tình hình nợ xấu trong năm 2022, TS Cấn Văn Lực – chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng, bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới cùng với môi trường pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu trong năm 2022 không hoàn toàn thuận lợi cho vấn đề giải quyết nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng.

Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước. Thời gian phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Từ tập chung kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường – nền kinh tế mở; với nhiều loại hình doanh nghiệp hơn ra đời và song song cùng tồn tại với DNNN. Hôm nay, thành lập công ty online Quang Minh sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn về những thông tin liên quan đến Doanh nghiệp Nhà nước để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Doanh nghiệp. Việc bạn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mỗi mô hình, mỗi ngành nghề kinh doanh là việc làm rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng tới quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp mà còn tạo ra tiền đề khởi đầu vững chắc, suôn sẻ. Các loại hình doanh nghiệp thường có nhiều đặc điểm khác nhau trong việc tổ chức, quản lý có thể là hạn chế cũng có thể là ưu điểm. Vì vậy, bạn cần am hiểu để có thể tìm ra được loại hình doanh nghiệp tốt nhất để phục vụ công việc kinh doanh của mình.

Tiêu chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 93 và Điều 94 của Luật này. Trường hợp Chủ tịch công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của công ty. Cuộc họp Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự.

Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số chấp thuận. Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Đặc điểm của các loại hình … Du lịch là ngành kinh tế trọng điểm của Việt Na… Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài. Tài Long, Nghiên cứu quy chế lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc, 2012, tr.5. Lê Danh Vĩnh (chủ biên), Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo trình Luật Cạnh tranh, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác. 33.Vốn có quyền biểu quyếtlà phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào điều lệ công ty cũng quy định rõ ràng về thẩm quyền của những NĐDTPL nên khó xác định ai là người có thẩm quyền; trường hợp đối tác yêu cầu tất cả NĐDTPL ký tên, quá trình ký kết hợp đồng của doanh nghiệp sẽ trở nên khó khăn, phức tạp. Khối lượng công việc, số lượng giao dịch trong một doanh nghiệp có thể rất lớn, khiến việc một người đại diện quản lý tất cả rất vất vả. Một doanh nghiệp có nhiều NĐDTPL có sự phân quyền và phạm vi lĩnh vực rõ ràng, tạo ra sự linh hoạt, hiệu quả trong việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp, tránh tập trung quyền lực vào một cá thể nhất định.

Cùng là loại hình Công ty TNHH, tuy nhiên, loại hình này khác với công ty TNHH 1 thành viên ở chỗ công ty này do nhiều người đồng sở hữu. Thứ nhất, dễ huy động vốn. Công ty cổ phần có thể huy động vốn thông qua cổ đông hoặc cũng có thể phát hành cổ phiếu, bán cổ phần để huy động vốn. Thủ tục dễ dàng và có thể huy động được số vốn lớn.

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hiện trạng kinh tế Hoa Kỳ những năm 70, 80 của thế kỷ XX là ví dụ rõ nét. Khi đó nước Mỹ chịu ảnh hưởng của tư tưởng tự do kinh tế và dân chủ kinh tế, cơ quan tư pháp Mỹ chủ trương “bảo vệ cạnh tranh mà không bảo vệ chủ thể cạnh tranh”, không ngần ngại hy sinh hiệu quả kinh tế để có được cạnh tranh tự do. Nhận thức được vấn đề này, sau đó Chính phủ Mỹ đã điều chỉnh chính sách cạnh tranh, không xem cạnh tranh tự do là mục tiêu hàng đầu nữa mà thay vào đó là chính sách cạnh tranh hữu hiệu theo trường phái Chicago.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này. Thông báo quy định tại khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này và các hợp đồng, giao dịch của họ với công ty.

Trong phương thức tăng vốn đối với hình thức chào bán riêng lẻ (đối với công ty cổ phần không phải đại chúng). Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định cụ thể. Muốn chào bán riêng lẻ thì các cổ đông sẽ đương nhiên được quyền ưu tiên mua cổ phần hết với số cổ phần được chào bán thêm. Tương ứng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Các quyết định của công ty không thể thay đổi được quyền đó. Trừ khi tự chính các cổ đông từ bỏ quyền đó của mình.

Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự,có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vithì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện. Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ05%tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật này. Khoản 4 Điều 153 LDN 2020 quy định bất cứ cổ đông nào cũng có quyền yêu cầu khởi kiện hủy bỏ Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị thay vì chỉ cổ đông sở hữu cổ phần liên tục trong 01 năm như Khoản 4 Điều 149 LDN hiện hành.

2Điều này giúp tránh trường hợp phải sửa đổi điều lệ khi cá nhân đó không làm việc hay thôi giữ chức danh quản lý cần có để làm người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật. Khả năng quản lý công ty tốt và dễ tạo uy tín cho khách hàng vì các thành viên hợp danh quen biết nhau và chịu trách nhiệm liên đới vô hạn với những nghĩa vụ tài chính của công ty. Các thành viên công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, còn các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Có rất nhiều các loại hình công ty/doanh nghiệp hợp pháp khác nhau tại Việt Nam được chính phủ công nhận. Do đó, người đăng ký thành lập công ty cần nắm rõ các đặc điểm nổi bật của từng loại hình, từ đó lựa chọn để phù hợp với tình hình, với tầm nhìn phát triển của công ty.

Đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. C) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án. C) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Hội đồng thẩm định đề án là cơ quan tư vấn cho người quyết định thành lập công ty; người quyết định thành lập chịu trách nhiệm về quyết định thành lập mới công ty nhà nước. Theo quy định trên, có thể thấy, trong mọi trường hợp Người được đào tạo vi phạm cam kết về thời gian làm việc cho doanh nghiệp đều phải hoàn trả chi phí đào tạo mà không phân biệt trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật hay trái pháp luật. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp NLĐ ký kết HĐĐT với doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Phương diện khác, NLĐ cũng có thể vận dụng các cơ sở pháp luật đề cập nêu trên để thỏa thuận với doanh nghiệp về chi phí bồi hoàn chi phí đào tạo cũng như để nhận lại văn bằng, chứng chỉ của mình. Việc mua lại cổ phần hoặc vốn góp đồng nghĩa với việc bên mua sẽ mua cả trách nhiệm tài chính của công ty mục tiêu.

Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Thành viên hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp cao. Tạo sự tin cậy cho đối tác.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, công ty và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. Kiểm soát viên chủ động và độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết. Kiểm soát viên độc lập và chủ động thực hiện các nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện các nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết.

Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. D) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Có chức năng, địa vị pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn riêng. Do đó Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định lại về “thư ký công ty”. “Thư ký công ty” sẽ do Hội đồng quản trị thành lập. Đây là một bộ phận riêng trong cơ cấu tổ chức quản trị. Có địa vị pháp lý rõ ràng về quyền hạn, nhiệm vụ riêng.

Việc bổ sung này mặc dù mới so với LDN 2014 nhưng không hẳn là nét mới mang tính đột phá bởi lẽ chữ ký điện tử vốn đã được doanh nghiệp sử dụng trên thực tế từ rất lâu; Luật Giao dịch điện tử được ban hành từ năm 2015 đã có quy định về chữ ký điện tử. Do đó, LDN 2020 ghi nhận “dấu dưới hình thức chữ ký số” là một bước ghi nhận cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế cách mạng công nghiệp hiện nay mà thôi. Việc ghi nhận đa dạng các phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là sự tiến bộ đáng ghi nhận, là tiền đề thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp khi LDN 2020 chính thức có hiệu lực, hướng đến sự thuận lợi về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty. Thứ hai, các cổ đông trong công ty chịu trách nhiệm hữu hạn- trong phạm vi số vốn đã góp đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ công ty. Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động.