Đh Công Nghệ Thông Tin Thái Nguyên

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, tuyển sinh đều ghi nhận những bước phát triển vượt bậc. Đồng chí Nguyễn Văn … Đọc tiếp

Công Nghệ Thông Tin Thái Nguyên

Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội, do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng thời cơ không thể trì hoãn việc ứng dụng CNTT, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, … Đọc tiếp