Module 3 Công Nghệ Thông Tin

• Cố gắng để hiểu bài ngay trên lớp học, mạnh dạn hỏi giáo viên những vấn đề còn thắc mắc để nhờ giáo viên chỉ dẫn lại. Thứ hai, về module điện tử là gìđược hiểu là những thiết bị, linh kiện nhỏ được gắn trên các bo mạch và mỗi một cái sẽ … Đọc tiếp

Công Nghệ Thông Tin Module 4

Ngoài ra, MCU còn hỗ trợ kết nối các đầu cuối thoại vào phiên làm việc. SAN là hệ thống mạng trung gian giữa Server/Workstation và hệ thống lưu trữ, cho phép kết nối giữa hai hệ thống này nhằm mục đích một thiết bị lưu trữ có thể phục vụ cho nhiều Server/Workstation và … Đọc tiếp