Ôn Tập Luật Doanh Nghiệp

1 – Trong hình thức đối tác công tư tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án. 5 – Đầu tư theo các hình thức hợp đồng thì không thành lập tổ chức kinh tế. Tập đoàn bán lẻ nổi tiếng Walmark của Hoa Kỳ đang muốn thâm nhập thị trường phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam nên đang tìm kiếm căn cứ pháp lý cần thiết liên quan đến đầu tư để thực hiện mục đích của mình. Giả sử Walmark muốn đầu tư 5 triệu đô la Mỹ để thiết kế hệ thống siêu thị bán lẻ hàng tiêu dùng tại TP.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham dự Lễ Giao quân năm 2022 tại… G) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài. Mặc dù để thuộc được từng câu từng chữ trong bộ luật sau đó trích dẫn là điều rất khó nhưng chúng ta cũng nên ghi nhớ các căn cứ luật dưới đây để củng cố thêm tính chắc chắn cho câu trả lời của mình trong bài thi. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam. 3- ôn lại một lần dựa trên việc luyện tập câu hỏi của những năm trước.

Trong bán hàng đa cấp, người tham gia tiến hành tiếp thị để bán lẻ sản phẩm một cách độc lập. Người tiêu dùng cuối cùng sẽ chỉ biết đến người đã trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm cho họ, là người tham gia. Do đó, việc đổ trách nhiệm qua lại giữa người tham gia và doanh nghiệp bán hàng đa cấp rất dễ xảy ra. Ví dụ, các thông tin trong tờ rơi hay tài liệu mà người tham gia phân phối sản phẩm nước trái nhàu NONI cung cấp cho người tiêu dùng không thể xác định là do người tham gia hay do doanh nghiệp bịa ra.

Quy định về tăng vốn điều lệ công ty hợp danh theo quy định Luật doanh nghiệp 2014. Câu hỏi tình huống về công ty hợp danh và thành viên hợp danh. Đây là tình huống của Bài tập nhóm về công ty hợp danh. Bài tập nhóm bộ môn Luật thương mại đạt điểm cao 9 điểm.

D) Trong mọi trường hợp, DNTN chỉ có 1 người quản lý duy nhất là chủ doanh nghiệp. Các hoạt động quảng cáo khác mà pháp luật có quy định cấm”. Là doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền trên thị trường liên quan. Các hành vi trên đủ điều kiện để tạo ra sự khan hiếm trên thị trường trong khi năng lực sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ đó đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thanh tra các Sở Khoa học Công nghệ tại địa phương cũng có tiếp nhận và xem xét một số vụ việc khiếu nại về cạnh tranh không lành mạnh, tuy nhiên do quy định về thủ tục giải quyết còn chưa rõ ràng nên chưa xử lý vụ việc nào trong thực tiễn. Như trên đã đề cập, các nguyên tắc của luật cạnh tranh có cở sở bắt nguồn từ các nguyên tắc tự do khế ước, tự do kinh doanh.

Chuyên khảo luật kinh tế, Phạm Duy Nghĩa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. Thành viên góp vốn được quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác. Sau một thời gian chờ đợi không có kết quả, chủ DNTN C cùng bác sỹ B đã đến Phòng ĐKKD đề nghị lại việc đăng ký tên bác sỹ C vào danh sách của phòng khám của DNTN C.

2 – Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần là hình thức đầu tư gián tiếp. Dưới đây là một số bài thảo luận của môn học được Ôn thi Ez sưu tầm từ các nhóm đạt điểm cao. Mỗi chủ đề có khoảng từ 1-2 bài, được áp dụng vào doanh nghiệp hay tình huống thực tế.

Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Phaân tích caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà Hôïp taùc xaõ ñeå thaáy ñöôïc tính xaõ hoäi cuûa loaïi hình chuû theå kinh doanh naøy. G) TVHD có quyền rút vốn khỏi công ty bất kỳ lúc nào nếu được HĐTV châp thuận. L) Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban Kiểm soát. Sau khi xem xét Hồ sơ, viện dẫn qui định tại Điều 141.3 Luật DN 2005, Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT thành phố H ra thông báo từ chối ĐKKD đối với ông B.

Nội dung kiến nghị phải được gửi đến người triệu tập họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình. Xét dưới góc độ thành viên, thành viên tham gia HTX để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của HTX. Khi thành viên không còn nhu càu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của HTX thì không còn lý do để duy trì tư cách thành viên.

Theo điểm b khoản 1 Điều 130 LDN 2005 “ Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thành viên là pháp nhân phải thực hiện kiểm toán bắt buộc. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Như vậy, đối với liên hiệp hợp tác xã chỉ có hợp tác xã là thành viên sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên quyết định bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; tăng, giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

2.3 Một hành vi cạnh tranh bị kết luận là không lành mạnh và cần phải ngăn chặn khi nó gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho các đối tượng khác. Đặc điểm này mang nhiều ý nghĩa về tố tụng và đặc biệt được chú ý khi việc xử lý cạnh tranh không lành mạnh được tiến hành trong khuôn khổ kiện dân sự và gắn liền với yêu cầu bồi thường thiệt hại. Câu hỏi đặt ra là liệu việc chứng minh thiệt hại thực tế được coi là bắt buộc để bắt đầu tiến trình xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không? Tuỳ thuộc vào quy định của từng quốc gia cũng như quan điểm của cơ quan xử lý, có các cách thức nhìn nhận khác nhau về hậu quả của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trong nhiều trường hợp, cơ quan xử lý có thể chấp nhận việc “đe doạ gây thiệt hại”, cũng như các thiệt hại không tính toán được cụ thể về cơ hội kinh doanh là đủ để coi một hành vi cạnh tranh là không lành mạnh và đáng bị ngăn cấm.

  • Theo anh, chị trong trường hợp này A,B, và D mỗi người phải góp thêm là bao nhiêu theo quy định của Luật Doanh nghiệp?
  • C) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bình Minh ; Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Bình Minh.
  • Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây để tìm được tài liệu phù hợp nhất với bạn.
  • Hành vi ấn định giá bán hàng hóa hoặc cung ấn dịch vụ dưới giá thành toàn bộ là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh để hạn chế cạnh tranh.
  • Xem lại các ghi chú giúp bạn chuyển các tài liệu học được từ bộ nhớ ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn.

Dạng bài tập về Luật doanh nghiệp là dạng bài thần thánh mà các bạn cần phải học thật kỹ khi ôn thi CPA môn Luật. Về cơ bản nó sẽ giống như bạn học môn Luật kinh tế ở đại học ý. C. Công ty cổ phần có thể chuyển sang công ty TNHH (1 hoặc 2 thành viên trở lên).

Cơ quan quản lý cạnh tranh cho rằng 2 công ty trên có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nên ra quyết định điều tra sơ bộ. Điều tra viên được phân công điều tra vụ án kết luận 2 công ty trên vi phạm pháp luật cạnh tranh. Vì chứng cứ quá đầy đủ nên thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đã ký quyết định chuyển hố sơ vụ việc sang hội đồng cạnh tranh. Hội đồng xử lý cạnh tranh sau khi được thành lập đã kết luận 2 công ty trên có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm và ra quyết định xử lý.

Số lượng các phó giám đốc (phó tổng giám đốc), số lượng các bộ phận chuyên môn giúp việc cho giám đốc (tổng giám đốc) do Điều lệ HTX qui định hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đề nghị của giám đốc (tổng giám đốc) HTX. Các vấn đề khác ít nhất 2/3– Các quyết định quan trọng của họp đhđcđ cần ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. G) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân với chủ sở hữu công ty phải được sự phê chuẩn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trước đó, với đam mê đặc biệt dành cho tiếng Hoa, Uyển Ni đã tự mày mò tìm cách học thông qua ứng dụng và trang web học tiếng Hoa, phim ảnh và những người bạn ngoại quốc. Bắt đầu từ con số 0, sau một năm, Ni đã đạt được chứng chỉ HSK 4 và HSKK trung cấp. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hà Nội đang yêu cầu tất cả các quận huyện trên địa bàn rà soát lập danh sách nhóm đối tượng có nguy cơ cao và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi tăng cường cho người dân. Ghi nhận tại các trường Tiểu học trên địa bàn TP HCM, hầu hết các bé đều rất hồ hởi khi đến trường.

Các tài liệu quy định tại Điều 10 Luật HTX năm 2012 phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật và điều lệ. Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác. Tài liệu môn học Pháp luật về quản trị công ty, Nguyễn Thái Hà (chủ biên), Học viện Ngân hàng, 2014. Đây là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay, phù hợp với mọi quy mô, lĩnh vực kinh doanh. + Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ.

Thứ hai, các bên tham gia cạnh tranh (chủ yếu là các doanh nghiệp). Muốn có cạnh tranh thì đương nhiên phải có ít nhất là 02 doanh nghiệp trở lên là đối thủ của nhau. Nếu không có đối thủ, hay nói cách khác là tình trạng độc quyền, thì cạnh tranh không thể diễn ra và do vậy, Luật cạnh tranh cũng không có cơ sở kinh tế – xã hội để tồn tại. Chính vì vậy mà kiểm soát độc quyền vẫn thường được xem vừa là một bộ phận cấu thành, vừa là một trong những mục tiêu hàng đầu của luật cạnh tranh. 4 – Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Họ có thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh xuyên quốc gia như thoả thuận, cấu kết với đối thủ cạnh tranh ở các nước trong việc áp đặt giá, thông đồng trong đấu thầu và phân chia thị trường. Các hành vi đó không những chèn ép, ngăn cản thậm chí bóp chết các doanh nghiệp trong nước, mà còn gây tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng. Trong trường hợp này thì hội đồng thành viên công ty hợp danh ABC bao gồm có 2 thành viên là ông B là thành viên hợp danh, ông C ( ông A đã chết nên đương nhiên tư cách thành viên của ông bị chấm dứt theo quy định của pháp luật) là thành viên góp vốn.

Pháp luật trong hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thái Hà chủ biên, NXB Thống kê, 2007. Hồng nộp đơn ra tòa với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty kiện đòi Dương chiếc xe ô tô là tài sản của Công ty và 100 triệu đồng mà Hồng cho là Dương đã chiếm đọat của Công ty. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký học Liên thông ngành Quản lý Kinh doanh chính quy năm 2019 đừng… Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Việc quản lý và điều hành CTCP rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích. Khả năng hoạt động của CTCP rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

Theo anh, chị trong trường hợp này A,B, và D mỗi người phải góp thêm là bao nhiêu theo quy định của Luật Doanh nghiệp? Biết rằng các thành viên công ty không có thỏa thuận gì về vấn đề này. Việc công ty A cho rằng quyết định trên không đúng pháp luật nên khiến nại lên bộ trưởng bộ thương mại là sai.

Doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Như vậy, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có đầy đủ tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. D) Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc trả lại vốn góp và quản lý tài sản của người mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 100 thành viên, hợp tác xã thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên. Loại hình doanh nghiệp chính là hình thức tổ chức mô hình kinh doanh căn cứ vào những yếu tố như số thành viên góp vốn, mức độ chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn góp, cơ cấu tổ chức…được quy định tại Luật doanh nghiệp.

Các nội dung khác của bản Điều lệ tương tự như các quy định của Luật Doanh nghiệp. Hải vốn là nhân viên của một Công ty TNHH khác, Hồng là chủ của một doanh nghiệp tư nhân, còn Công là nhân viên hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Y. Tại cuộc họp của Hội đồng thành viên, A, C, D đã biểu quyết thông qua việc khai trừ B ra khỏi công ty và giảm số vốn điều lệ tương ứng với phần vốn góp của B, và hoàn trả phần vốn này cho B.

Điều này đi đôi với việc “thành viên có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ”. Đây là bản chất kinh tế rất quan trọng làm cho hợp tác xã phát triển bền vững. Một hoạt động kinh doanh nhất định bị đa số trong cộng đồng doanh nghiệp phản đối thì hiếm khi được coi là là cạnh tranh lành mạnh. Không phải hành vi vi phạm nào cũng cần thiết phải bị xử lý bằng pháp luật mà chỉ khi nào nó đạt đến một ‘‘ngưỡng’’ nhất định thì mới bị xử lý.

Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giảm khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường.

Vì vậy mà về bản chất, luật cạnh tranh được xem là luật điều tiết cạnh tranh. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”. Cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ xác định căn cứ cho rằng bên bị điều tra đã hoặc đang thực hiện hành vi cạnh tranh lành mạnh chứ không phải điều tra về thị phần của DN đối với vụ việc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 89 Luật cạnh tranh. 3 – Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư áp dụng khi nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh cảng hàng không. 2 – Trường hợp tổ chức tự doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì tổ chức tự doanh đó không được thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp, gửi các cơ quan có liên quan cùng cấp. Ban hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn.

Cơ quan nhà nước là bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước, bao gồm số lượng người nhất định, được tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật. Được quyền tăng vốn từ chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc huy động vốn góp người khác (dẫn đến thay đổi hình thức doanh nghiệp). Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. E) Mọi trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên hiện hữu.