Môn Luật Doanh Nghiệp

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch công ty tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm.

C) được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận. + Đánh số thứ tự trang phần nội dung chính của đề tài theo chữ số Ả Rập (1,2,3…), các trang còn lại của đề tài đánh thứ tự theo chữ số La Mã (i, ii, iii…). Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Tố tụng hành chính. Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2022. Mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm mới và chuẩn nhất. Thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm cá nhân chuẩn 2022.

Có thể nói, từ lý thuyết đến thực tiễn đối với sinh viên vẫn đang còn là một khoảng cách quá xa. Hiện nay, đối với các khách hàng thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty tại Hà Nội có thể đăng ký xin cấp số tài khoản ngay trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp/công ty sẽ không phải thực hiện mở tài khoản và thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng theo thủ tục hướng dẫn kế tiếp. Có thể nói Hà Nội đang tiên phong trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và các tiện ích cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay số lượng ngân hàng có thể đăng ký online tài khoản cho doanh nghiệp còn hạn chế nên doanh nghiệp có ít lựa họn.

Các văn bản pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội đòi hỏi sinh viên phải cập nhật, vận dụng theo quy định hiện hành trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Thị trường lao động ngày càng phát triển đa dạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại và đồng bộ, có sự kết nối giữa các thị trường với nhau. Vì vậy, yêu cầu phải có một nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội về việc làm và phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay, vấn đề đặt ra là làm thế nào để sinh viên sau khi ra trường có thể thích nghi công việc và tìm được việc làm sớm. Nhu cầu thực tế này đòi hỏi sinh viên cần phải nâng cao năng lực, kỹ năng vận dụng các học phần luật trong quá trình công tác thực tiễn. Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, tác giả phân tích, đánh giá kỹ năng vận dụng học phần luật và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng kỹ năng vận dụng pháp luật của sinh viên ngành Luật ở doanh nghiệp hiện nay.

Ở góc độ một chuyên gia pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh cũng đánh giá, quy định pháp luật về hoạt động đấu giá hiện nay khá là đầy đủ và chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện nhiều nơi tổ chức đấu giá, nhiều môi giới, đầu cơ lao vào “làm giá”, không ít nơi diễn ra tình trạng bỏ cọc. Điển hình như vụ trả giá cao rồi bỏ cọc của Tân Hoàng Minh, Thương mại Bình Minh gây ra những hệ lụy cho thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Vậy nên, cơ quan nhà nước phải hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động đăng ký, hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cần bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Phải có quy định riêng, rõ ràng, cụ thể đối với loại hình hộ kinh doanh trong thời gian chờ luật riêng được ban hành.

C) Bắt buộc phải bằng văn bản hoặc các tài liệu giao dịch có giá trị tương đương văn bản. Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thỏa thuận khác. B) cổ đông phổ thông, không bao gồm cổ đông ưu đãi. C) Phải xin ý kiến của các cổ đông sáng lập còn lại.

Qua đó, ta thấy được quyền lợi của chủ nợ luôn luôn được đảm bảo bởi chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của công ty hợp danh, chế độ trách nhiệm vô hạn liên đới của các thành viên hợp danh. “Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp vốn để tạo thành vốn của công ty” (Điều 4 LDN 2005).

Giới thiệu sổ sách kế toán, hướng dẫn làm sổ kế toán báo cáo tài chính, Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản trong doanh nghiệp, quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và các quy định mới khác liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 4 – Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. Công ty luật Việt An nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm:   Web Design Packages 5 Rules

Chỉ cá thể, tổ chức triển khai là chủ sở hữu hợp pháp so với những quyền nói trên mới có quyền sử dụng những gia tài đó để góp vốn . Đại sứ đã đánh giá cao và biểu dương Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã có sáng kiến tổ chức chương trình này, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Ấn Độ. ĐHĐCĐ họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc họp bất thường. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (nếu không đủ điều kiện trên thì được triệu tập họp lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định). ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả trong lĩnh vực tư vấn pháp luật liên quan đến bất động sản và giải quyết các tranh chấp nhà đất cần giải quyết tại Tòa án, Trọng tài. B) hợp đồng nhập khẩu lô hàng quần áo vô hiệu, hợp đồng nhập khẩu lô hàng đồ điện tử vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo quy định của pháp luật. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. D) Anh Tuệ không thể trở thành thành viên công ty và phải chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trên. Năm 2014, Luật doanh nghiệp tiếp tục được soạn thảo và thông qua với nhiều thay đổi đột phá về quyền kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải cách con dấu, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, dễ dàng trong tái cơ cấu doanh nghiệp.

Sau khi đã thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty Luật Việt An sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập. C) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

Dù vậy, tác động của phi vụ đấu giá này đang được thể hiện rõ qua tâm lý thị trường bất động sản tại Thủ Thiêm và các vùng lân cận. HĐQT gồm từ 03 đến 11 thành viên, là cơ quan quản lí công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 2, Điếu 149 LDN năm 2014. Tỉ lệ biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐTV phụ thuộc vào hình thức biều quyết và vẩn đề được biểu quyết, có thể cán đại diện cho ít nhất 65% hay 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành (hay tỉ lộ khác do điều lộ công ty quy định).

Sách cẩm nang soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất kinh doanh bất động sản, Trong những năm qua các giao dịch về nhà ở, đất đai nói riêng, và bất động sản nói chung có xu hướng ngày càng tăng, nhất là các giao dịch về kinh doanh bất động sản. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên. Tìm hiểu Bí quyết thu hút tài lộc vào nhà bằng linh vật, cây cảnh giúp độc giả lựa chọn các Bí quyết thu hút tài lộc, linh vật và cây cảnh phong thủy hiểu rõ hơn về tác dụng cũng như cách đem lại nhiều may mắn. Giúp công việc làm ăn của mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp ngày càng trở nên phát đạt hơn. Sách Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện được tập hợp và sắp xếp theo các phần mục, Sách kỹ năng tổ chức sự kiện có vai trò rất quan trọng, giúp cho người tham dự hiểu được vai trò mỗi phần được phân chia theo từng lĩnh vực cụ thể..

Xem thêm:   Công Nghệ Thông Tin Ban D

H) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại Điều 147 của Bộ luật này. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

E) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty. B) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. 9.Quấy rối tình dục tại nơi làm việclà hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Sách Luật Bảo vệ môi trường và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về hoạt động bảo vệ môi trường (Song ngữ Việt – Anh), công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích lợi nhuận. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi thành lập công ty bán hàng online, doanh nghiệp cần lưu ý là phải chuẩn bị đủ vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính hay vốn góp của từng doanh nghiệp, hơn nữa, một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành nghề.

Đề thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành ngạch cán sự và kiểm thu viên thuế dưới đây gồm 4 câu hỏi, mời các bạn cùng tham khảo đề thi công chức thuế này và thử sức mình với đề thi này như thế nào nhé. Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở. Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành luât cho thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối khóa sắp đến. Ghi rõ nguồn Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) khi sao chép nội dung từ website này. ®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.

  • Sách chính trị tài chính là Trung tâm chuyên bán sỉ và lẻ sách chế độ kế toán hướng dẫn nghiệp vụ và chính sách thuế năm 2018 hàng đầu hiện nay, chúng tôi với 15 năm kinh nghiệm phân phối các loại sách chế độ kế toán tại 63 tỉnh thành, với mạng lưới phục vụ chuyên nghiệp và uy tín.
  • Lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động truy tìm đối tượng.
  • Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.
Xem thêm:   Những Website Công Nghệ Nổi Tiếng

C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. C. Công dân có quyển học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức, học thường xuyên, suốt đời. A. Quyền sở hữu những tác phẩm thơ ca do con người sáng tạo ra. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. C. Trường hợp 1 sai, 2 đúng.

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. B) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.

Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. C) Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. B) Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp được điều chỉnh bởi pháp luật lao động. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một số quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao động. Ngành luật mở ra cánh cửa dẫn tới rất nhiều nghề nghiệp trên thế giới. Với LAWSTUDIES, sinh viên có thể kết nối với các chương trình và trường luật, đồng thời tìm được văn bằng luật phù hợp với kỳ vọng nghề nghiệp của mình. Là thành viên của hệ thống website hướng sinh viên, đa ngôn ngữ của Keystone Academic Solutions, LAWSTUDIES chính là con đường dẫn tới ngành luật ở mọi cấp bậc. Sinh viên LAWSTUDIESdùng LAWSTUDIESLawstudies.com để tìm các chương trình LLB và LLM, MLS, tiến sĩ Luật, khóa học trợ lý luật sư, các văn bằng luật sau đại học và rất nhiều chương trình đào tạo chuyên môn luật khác ở các quốc gia trên thế giới.

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh, công ty Y đã thỏa thuận mức chiết khấu cao với các chủ cửa hàng về việc hạn chế bản sản phẩm B mà thay thế bằng bán sản phẩm A. Tại các đại lý phân phối, công ty Y thoả thuận không cho phép doanh nghiệp khác được bán sản phẩm cùng loại tại các đại lý này. Chúng tôi đại diện cho khách hàng để tham gia giải quyết các công việc mà chúng tôi đã nhận theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.