Module 3 Công Nghệ Thông Tin

• Cố gắng để hiểu bài ngay trên lớp học, mạnh dạn hỏi giáo viên những vấn đề còn thắc mắc để nhờ giáo viên chỉ dẫn lại. Thứ hai, về module điện tử là gìđược hiểu là những thiết bị, linh kiện nhỏ được gắn trên các bo mạch và mỗi một cái sẽ thực hiện một chức năng nhiệm vụ riêng biệt. Cùng trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn trong bài viết dưới đây nhé. Mọi thông tin chúng tôi sẽ cung cấp thật chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn.

Có thể sử dụng rubric để GV đánh giá HS hoặc hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. + Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS. Phối hợp đánh giá tình huống; đánh giá qua trắc nghiệm; đánh giá qua dự án và hồ sơ; đánh giá thông qua phản hồi và phản ánh; đánh giá thông qua quan sát. Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp quan sát?

Buổi tập huấn đã đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên; đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Có khả năng đo lường kết quả học tập của học sinh ở mức độ phân tích, tổng hợp và đánh giá. Nó tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ khả năng suy luận, phê phán, trình bày những ý kiến dựa ưên những trải nghiệm của cá nhân.

Kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập. Học sinh hoàn thành chương trình Tiếng dân tộc thiểu số được cấp Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số theo quy định. Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, các kì đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kì đánh giá quốc tế. Cùng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập. Xác định các phương pháp và công cụ đánh giá cần dựa theo các YCCĐ, năng lực góp phần phát triển trong các hoạt động cụ thể. Vì vậy trước hết GV cần xác định các hoạt động dạy học cụ thể trong bài học/chủ đề, các YCCĐ ứng với mỗi hoạt động đó, từ đó mới lựa chọn phương pháp và công cụ đánh giá cụ thể.

Để đánh giá kết quả hình thành, phát triển năng lực chung được tích hợp trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, đồng thời với việc đánh giá các năng lực đặc thù. Vì thế, để có thể làm tốt việc đánh giá năng lực chung, ngay từ đầu năm học, GV đã cần lập kế hoạch đánh giá và việc này cần có sự thống nhất trong tổ chuyên môn, sau đó được sự chấp thuận hoặc phê duyệt của lãnh đạo nhà trường. Như vậy, GV sẽ phải thu thập được thông tin từ HS để có được hồ sơ đủ độ tin cậy để phân tích kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá cần được minh bạch hóa, được thông báo đến cá nhân HS được đánh giá, như bất cứ kết quả đánh giá nào, để giúp HS nhìn nhận được điểm mạnh, điểm yếu của mình, có được động lực và đường hướng phấn đấu. Với đánh giá này, HS giữ vai trò chủ đạo trong quá trình đánh giá, HS tự giám sát hoặc theo dõi quá trình học tập của mình, tự so sánh, đánh giá kết quả học tập của mình theo những tiêu chí do GV cung cấp.

Đây là những gợi ý chung nhất để các bạn tham khảo nhằm hoàn thành phần tập huấn của mình một cách dễ dàng và đạt kết quả cao. Hồ sơ học tập và sản phẩm của học sinh nên được đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn. 1/ Thầy/cô hãy liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục sau đó.

Quản Lý Công Nghệ Thông Tin

Quản Lý Công Nghệ Thông Tin

Viên chức, cán bộ đang công tác tại các Cơ quan Nhà nước nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng sử dụng CNTT theo đúng các tiêu chuẩn do Cơ quan Nhà nước ban hành. Học sinh tự quyết định cách thực hiện nhiệm vụ, và qua đó thể hiện năng lực theo cách khác với các học sinh khác. Nhận định cuối cùng trong bài tập này đặt ra cho chúng ra một vấn đề cần suy ngẫm, đó là chúng ta có thể làm gì để đảm bảo việc cho điểm được thống nhất và công bằng cho học sinh ở các lần chấm khác nhau và giữa các giáo viên khác nhau. Như vậy, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của chứng chỉ tin học cơ bản đối với tất cả mọi người, nó là thước đo về kiến thức về sự thành công, thăng tiến của một người. Tính năng này có thể không có sẵn trên tất cả các hệ thống máy tính. Chức năng, hiệu năng và các lợi ích khác của tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.

Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kĩ năng. Để chứng minh HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội) để giải quyết vấn đề của thực tiễn. Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả khả năng nhận thức, kĩ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập.

Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi đánh giá bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn. Chú trọng các phương pháp, công cụ đánh giá được những biểu hiện cụ thể về thái độ, hành vi, kết quả, sản phẩm học tập của HS gắn với các chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển phẩm chất. Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kỳ ở cơ sở giáo dục, các kỳ đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kỳ đánh giá quốc tế.

Vì thế, chỉ nên sử dụng 3 đến 5 mức độ miêu tả là thích hợp nhất. Nhất, được sử dụng nhiều nhất của thang đánh giá, trong đó mỗi đặc điểm, hành vi được mô tả một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể ở mỗi mức độ khác nhau. Hình thức này yêu cầu người đánh giá chọn một trong số những mô tả phù hợp nhất với hành vi, sản phẩm của HS. Có thể kết hợp cả thang đánh giá số và thang đánh giá mô tả để việc đánh giá được thuận lợi hơn.

Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin Erp

Khi hoàn tất 3 học phần cũng chính là lúc học viên đã có thể hoàn toàn tự tin xây dựng nên những tiết học của riêng mình. Để đánh giá thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, có thể yêu cầu HS trình bày vấn đề thực tiễn cần giải quyết, trong đó phải sử dụng được ngôn ngữ hoá học, các bảng biểu, mô hình, kĩ năng thực nghiệm,… Để mô tả, giải thích hiện tượng hoá học trong vấn đề đang xem xét; sử dụng các câu hỏi (có thể yêu cầu trả lời nói hoặc viết) đòi hỏi HS vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết vấn đề học tập, đặc biệt là các vấn đề thực tiễn. Hãy cùng trungtamtiengnhat.edu.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT – Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu cuối 19, 20, 21) bạn nhé.

Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin Erp

Vào cuối kì hoặc cuối năm, toàn bộ các nội dung của hồ sơ học tập sẽ được đánh giá tổng thể. GV cũng có thể sử dụng hồ sơ học tập trong các cuộc họp phụ huynh cuối kì, cuối năm để thông báo cho cha mẹ HS về thành tích và sự tiến bộ của con em họ. Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT – Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu… Các công nghệ của Intel có thể yêu cầu phần cứng được hỗ trợ, phần mềm cụ thể hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. // Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác.

Là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng. Đánh giá trong giáo dục là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng. Ngân hàng câu hỏi phần công nghệ thông tin mô đun 3 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất.

Tiên đoán hoặc dự báo những bài học hoặc chương trình tiếp theo được xây dựng như thế nào cho phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí của HS. Với mỗi tiêu chí, xác định số lượng mức độ đo cho phù hợp (có thể từ 3 đến 5 mức độ). Có 3 hình thức biểu hiện cơ bản của thang đánh giá là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng mô tả. Chiếu phiếu đánh giá theo tiêu chí, mô tả và hướng dẫn đánh giá theo phiếu. Viết 3 điểm tốt, 2 điểm chưa tốt và 1 góp ý cho kế hoạch KTĐG và các công cụ thiết kế theo kế hoạch minh họa trong tài liệu. Xác định thời gian, hình thức kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm).

Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Yêu Cầu Những Gì

5/ Đánh giá qua sự quan sát hoạt động học tập nhóm và kết quả làm việc của học sinh. Trước hết, dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và công tác của mình, thầy cô hãy gọi tên phương pháp đánh giá của các hoạt động được trình bày dưới đây. Bồi dưỡng chứng chỉ dạy kỹ năng sống, giáo viên có phải đóng tiền không? Vì thế, chương trình mới đã được triển khai lớp 1, 2, 6, thế nhưng không ít địa phương hiện nay đang tiến hành bồi dưỡng module 3. Đa dạng hóa trong sử dụng các phương pháp và công cụ đánh giá. Cần xác định rõ mục tiêu để lựa chọn PP, công cụ đánh giá phù hợp.

// Xem các Thông báo pháp lý và Tuyên bố từ chối trách nhiệm hoàn chỉnh của chúng tôi. // Intel cam kết tôn trọng nhân quyền và tránh đồng lõa với hành vi vi phạm nhân quyền. Các sản phẩm và phần mềm của Intel là chỉ dành để sử dụng trong ứng dụng không gây ra hoặc đóng góp vào hoạt động vi phạm nhân quyền được quốc tế công nhận. + Xác định số lượng các tiêu chí đánh giá cho mỗi hoạt động/sản phẩm.

Học Ngành Công Nghệ Thông Tin Yêu Cầu Những Gì

HS phải tự suy ngẫm về từng sản phẩm của mình, nói rõ ưu điểm, hạn chế. GV có thể yêu cầu đưa thêm lời nhận xét của cha mẹ vào phần tự suy ngẫm của HS. Cha mẹ có thể cùng chọn bài mẫu đưa vào hồ sơ và giúp HS suy ngẫm về bài làm của mình. Hiểu được lý thuyết, nguyên tắc về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh. Nhằm thu thập thông tin từ HS để đánh giá kết quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định.

Đánh giá kết quả học tập (đánh giá tổng kết hay ĐGĐK) là đánh giá những gì HS đạt được tại thời điểm cuối một giai đoạn GD và được đối chiếu với chuẩn đầu ra nhằm xác nhận kết quả đó so với yêu cầu cần đạt của bài học/môn học/cấp học. Bên cạnh đó, để có thể sử dụng và giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách trôi chảy và hiệu quả, chúng ta cần phải trau dồi sự hiểu biết về văn hóa. Chính vì thế mà thầy Pierre đã đưa ra những tình huống cụ thể trong đời sống hàng ngày để học viên có thể cùng nhau trau đổi ý kiến và giải quyết tình huống bằng những phương pháp tối ưu nhất.

Nên Học Công Nghệ Thông Tin Hay Công Nghệ Ô Tô

  • Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội) để giải quyết vấn đề của thực tiễn.
  • Thí sính có tổng điểm đạt từ 50% số điểm trở lên đối với mỗi bài thi trắc nghiệm và bài thực hành thì được công nhận đạt yêu cầu và được cấp chứng chi.
  • GV cũng cần giới thiệu cụ thể về các tiêu chí, yêu cầu sản phẩm và cách đánh giá cho HS và cha mẹ được biết.
  • Cần thực hiện việc này vì rubric thường sử dụng thang mô tả để diễn đạt mức độ thực hiện công việc của HS.

Cách sử dụng các phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học hóa học được trình bày trong mục 3.1. Nhưng không phải ai cũng dùng vào mục đích công việc, học tập mà đa số là để giả trí. Vì vậy, nếu muốn sở hữu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đòi hỏi các bạn phải học để bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin của mình. Sở hữu chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngoài đánh giá được trình độ, khả năng sử dụng công nghệ thông tin của bạn.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro. Hiển thị các bài viết mới nhất.Tìm hoặc sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn một mục. Hay nói cách khác, chuẩn CNTT cơ bản sẽ thay thế được chứng chỉ A tin học cũ. Tham khảo Bảng dữ liệu để xem các định nghĩa chính thức về thuộc tính và tính năng sản phẩm.

Việc phân bố thời gian học bồi dưỡng không hợp lý, không gắn với thực tế, phản ánh một sự thật, có một số cán bộ chỉ biết “ngồi phòng lạnh” lên kế hoạch, không biết chia sẻ khó khăn với giáo viên. Chuyện bồi dưỡng thường xuyên nói chung và chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứa nhiều bất cập, đã được dư luận đề cập nhiều trong thời gian qua. Đánh giá định kì thường được tiến hành sau khi kết thúc một giai đoạn học tập (giữa kì, cuối kì). Tập trung cung cấp thông tin phản hồi chỉ ra các nội dung cần chỉnh sửa đồng thời đưa ra lời khuyên cho hành động tiếp theo. Sự tích cực chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện được giao. Dể dàng sử dụng các nội dung đa phương tiện trong đề kiểm tra, ôn luyện.

Nên Học Công Nghệ Thông Tin Hay Công Nghệ Ô Tô

Đây là chứng chỉ Tin học quốc gia mới nhất, thay thế cho các chứng chỉ Tin học A, B, C cũ. Các bạn tiến hành thi trên máy tính có kết nối mạng, có máy chủ nội bộ lưu trữ. Từ nối và cách nối câu trong giao tiếp tiếng Trung Từ nối trong tiếng Trung là những từ được sử dụng để chỉ dẫn cho người nghe, người đọc, giúp …

Lý Thuyết Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

Theo phiếu điểm dưới đây, hệ giá trị được gán cho phiếu đó chính là về kĩ năng và thái độ học tập của học sinh. Khi người giáo viên đưa hệ giá trị đó vào bảng điểm, những giám khảo chấm sẽ có thể chấm chính xác và thống nhất với nhau hơn. Không có quá để có thể tự học và thi bằng Công nghệ thông tin cơ bản, tuy nhiên nếu bạn không thể dành nhiều thời gian cho việc học và luyện thi thì nên lựa chọn luyện thi tại trung tâm để có lộ trình học và thi chứng chỉ hiệu quả nhất. Chứng chỉ này rất cần thiết đối với sinh viên ( cần hoàn thiện các văn bản chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm), hoặc công chức, viên chức, cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng CNTT theo đúng các tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành. Nhấn mạnh đến tự đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của bải học và phương hướng cải thiện để đáp ứng tốt hơn nữa. Bảng kiểm là một danh sách ghi lại các tiêu chí (về các hành vi, các đặc điểm mong đợi) có được biểu hiện hoặc được thực hiện hay không.

Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ công tác phát triển chương trình. Việc đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình. Kết thúc học phần, học viên đã có thể trang bị cho mình những hành trang hữu ích chẳng hạn như các kỹ năng, phương pháp giảng dạy và cách ứng phó với những tình huống xảy ra bất ngờ trong lớp học.

Trong quá trình học tập, học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân. Đây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trong cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố.

– Nhận biết được số đối của một số nguyên khi minh họa trên trục số (nhưng không nhận biết được khi cho bằng cách liệt kê các số nguyên cụ thể). Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, giải trí. Nhận biết các dấu hiệu của ngôi nhà thông minh, các đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

Lý Thuyết Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

GV có xác định rõ các mức độ biểu hiện thì mới lựa chọn được PP và công cụ ĐG, nhất là ĐG qua quan sát. Việc làm này giúp cho GV có thể ĐG được thời điểm hiện tại của HS đang ở mức độ nào để có biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ, lựa chọn cách giáo dục phù hợp. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quốc gia. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu ở mức độ cơ bản.

Thường mô tả số mức độ biểu hiện của yêu cầu cần đạt từ 3-5 mức. Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT – Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu cuối 19, 20, 21) sẽ giúp các thầy cô hoàn thiện các bài tập tự luận cuối khóa module 3 – Sử dụng công thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học. Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT – Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu cuối 19, 20, 21) sẽ giúp các thầy cô hoàn thiện các bài tập tự luận cuối khóa module 3 – Sử dụng công thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học. Không chỉ đơn giản là chuẩn bị nội dung bài giảng bằng những hình ảnh và trình chiếu bằng Powerpoint như trước đây chúng ta thường sử dụng.

GV là trung tâm trong quá trình đánh giá và người học không được tham gia vào các khâu của quá trình đánh giá. Không những thế, GV cần tập cho HS cùng tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá các bài tập/nhiệm vụ để họ tập làm quen và biết cách sử dụng các tiêu chí trong đánh giá. GV cần đưa ra các tiêu chí sẽ được sử dụng để đánh giá cho HS ngay khi giao bài tập/nhiệm vụ cho họ để họ hình dung rõ công việc cần phải làm, những gì được mong chờ ở họ và làm như thế nàođể giải quyết nhiệm vụ. Căn cứ vào các yếu tố cấu thành rubric, việc xây dựng rubric bao gồm hai nội dung là xây dựng tiêu chí đánh giá và xây dựng các mứcđộ đạt được của các tiêu chí đó. + Bảng kiểm hoặc ghi chép kết quả quan sát của GV theo các tiêu chí đã xác định về tiến trình thực hiện thí nghiệm và các nhiệm vụ tìm tòi, khám phá của HS,… Tiên phong trong lình vực tuyển sinh và đào tạo chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản, nâng cao uy tín trên toàn Quốc.

Bài thi chứng chỉ CNTT cơ bản gồm 2 phần thi là thi trắc nghiệm và thi thực hành. Cả 2 phần thi đều thực hiện trên máy tính và được bảo mật an toàn theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT. Học viên tham dự và đạt được các yêu cầu của kỳ thi cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản. Lệ phí thi bằng tin học nâng cao do các trường tổ chức thi quy định.