Luật Doanh Nghiệp Xã Hội

Doanh nghiệp xã hội được nhiều chính sách ưu đãi về thuế. + Doanh nghiệp xã hội phải tiến hành lập Văn bản tiếp nhận tài trợ. Doanh nghiệp xã hội cũng là doanh nghiệp nên có quyền chung và quyền lợi đặc thù. Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn muốn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Xác định doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Bài viết này trình bày về những tài liệu doanh nghiệp cần lưu giữ. ®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.

Tuy nhiên, đây không phải là mảng có thể kinh doanh sinh lời hấp dẫn các nhà đầu tư, do vậy, càng tất yếu dẫn tới sự ra đời ngày càng nhiều các DNXH. Đứng trước nhu cầu tất yếu đó, nhiều DNXH Việt Nam dần lớn mạnh và có những thành tựu nhất định, ví dụ như Công ty cổ phần Tòhe. Được hỗ trợ bởi Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng và Hội đồng Anh, công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2009, Tòhe là một DNXH với sứ mạng mang đến cho trẻ em thiệt thòi một sân chơi với các hoạt động sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Tác phẩm của các em được chọn lọc, thiết kế và dùng làm họa tiết trang trí in trên các sản phẩm Lifestyle mang thương hiệu Tòhe, được phân phối tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Một phần lợi nhuận được sử dụng để tiếp tục mở rộng chương trình lớp học sáng tạo và chương trình học bổng cho các em có năng khiếu.

Tính đến tháng 2, số tiền doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động lên tới gần 130 tỉ đồng. Đáng chú ý, mức nợ lương bình quân là 22,3 triệu đồng/người, cao hơn so với năm 2021. Tập đoàn EREX, doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực điện sinh khối tại Nhật Bản đang có ý định đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất điện sinh khối tại Việt Nam. Trung Quốc đang phát đi tín hiệu thể hiện sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của Chính phủ để ổn định nền kinh tế, với mức độ thận trọng về tỷ lệ nợ, đồng thời thiết lập tỷ lệ thâm hụt thích hợp. Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và người được mời dự họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác. Doanh nghiệp xã hội được hiểu một cách chung nhất là những doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Nó được thành lập với mục tiêu là để giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà doanh nghiệp đó theo đuổi, phần lớn lợi nhuận thu được dùng để phục vụ mục tiêu xã hội và môi trường.

Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp xã hội sẽ được giám sát bởi các cơ quan Nhà nước cấp tính, bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh, sẽ được yêu cầu nộp các báo cáo định kỳ về tác động xã hội của mình và phù hợp chung với tiêu chuẩn nhà nước đối với doanh nghiệp xã hội. Các trường hợp bắt buộc phải thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp Vốn điều lệ là điều kiện bắt buộc trong thủ tục thành lập doanh nghiệp….

Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty. B) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

“Thủ tướng đã liên tục có các cuộc gặp gỡ, làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, khảo sát thực tế, kiểm tra tại tâm dịch, lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn… Đặc biệt, việc thực hiện thành công chiến lược vaccine, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong đầu tư, kinh doanh”, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh. Đồng thời, sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 60 và khoản 2 Điều 158 theo hướng quy định trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị đã tham dự họp đồng ý thông qua biên bản họp ký. Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các DNXH có quy mô nhân lực nhỏ, 70% DN có dưới 20 nhân viên.

Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. D) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, công ty và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. Kiểm soát viên chủ động và độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết. Nghị quyết, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. + Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định pháp luật.

Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được quyền kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trước mắt, cần có những chính sách hỗ trợ trực tiếp các DNXH để gia tăng số lượng và giúp các DNXH đi vào hoạt động ổn định, ví dụ như tổ chức các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến DNXH cấp quốc gia để tìm ra những DNXH và dự án tiềm năng được tài trợ vốn ban đầu. Hỗ trợ chính trực tiếp từ các DNXH để mở rộng các phạm vi tác động thông qua quá trình theo dõi và đánh giá sát sao. Tuy nhiên, những khoản tài trợ này chỉ nên thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (từ năm) để tăng cường tính tự vững, tránh sự ỷ lại của DNXH, tùy theo tính hiệu quả của tác động xã hội mà các mức hỗ trợ được xác định khác nhau. Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xã hội đặt trụ sở chính.

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn. + Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (nếu có). Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Khi Dao’s Care mở ra, Xiêm được gửi về Hà Nội. Thời gian đầu rất khó khăn vì bạn chưa bao giờ ra khỏi bản, không biết tiếng Việt. Nhưng với sự quyết tâm của Xiêm, cô đã thành kỹ thuật viên chuyên nghiệp với thu nhập ổn định. Nằm giữa trung tâm quận 1 (TP.HCM), nhà hàng KOTO trở thành địa chỉ quen thuộc với những người muốn theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ nhà hàng miễn phí. Cùng với nhà hàng tại Hà Nội, “lò” đào tạo này đã giúp gần 1.000 học viên có công ăn việc làm. Quyền hạn và nhiệm vụ của mỗi người khi đứng tên chủ doanh nghiệp.

Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội. Điều lệ quy định của công ty, cần có đầy đủ chữ ký của những người tham gia thành lập doanh nghiệp. Được huy động và nhận tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tại Thái Lan, năm 2009 Chính phủ nước này cũng đã xúc tiến mạnh mẽ nhiều chương trình hành động để thúc đẩy phát triển DNXH.

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định; Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định; Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Góp vốnlà việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 56 và quy định khác có liên quan của Luật này. Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp xã hội dự kiến thành lập.

  • B) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  • Hầu hết các DNXH có quy mô nhân lực nhỏ, 70% DN có dưới 20 nhân viên.
  • Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
  • Mục đích hoạt động của doanh nghiệp xã hội hướng tới giải quyết các vấn đề của xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, không vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.
  • “Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan kế hoạch phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ của doanh nghiệp cho cơ quan thuế, tài chính, thống kê và các cơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp”.

Tiền lương và thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, với mục tiêu hoạt động là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường, mục tiêu hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của mình để tái đầu tư, nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng chí Tráng Thị Xuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà… Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại… V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực…

Điểm khác biệt của doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận đó là đưa ra các giải pháp và áp dụng đòn bẩy của thị trường để giải quyết các vấn đề, thách thức liên quan đến xã hội và môi trường. Nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng có thể giúp họ đứng vững và phát triển. Các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp xã hội còn quá ít và chưa chặt chẽ nên các doanh nghiệp muốn thành lập hay chuyển đổi sang loại hình này đều còn khá bỡ ngỡ và lo lắng để vận hành doanh nghiệp kết hợp giữa mục tiêu xã hội và hoạt động kinh doanh . Để giải quyết các vấn đề liên quan đến xã hội, môi trường, lợi ích công cộng, Nhà nước đã ban hành các chế định liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp xã hội. Bài viết sau sẽ đi sâu vào phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến loại hình doanh nghiệp này. Như vậy, các doanh nghiệp xã hội có phạm vi hoạt động khá rộng và có mối liên kết rộng rãi cũng như liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau.

Nhận xét cuối cùng là, thẩm phán (ở Việt Nam) không có quyền giải thích pháp luật. Tôi nghĩ rằng, thẩm phán không thể áp dụng pháp luật mà không giải thích nó, vì khi đọc bất cứ một văn bản pháp luật nào, chúng ta cũng đều nhận thấy rằng, không thể áp dụng văn bản đó một cách cơ học mà không có giải thích đó chính là trách nhiệm của thẩm phán. Tất nhiên, việc giải thích pháp luật cũng phải có giới hạn vì không thể lấy cớ là giải thích pháp luật để bóp méo một văn bản pháp luật nào đó. Tóm lại, tôi cho rằng, không thể áp đặt thẩm phán áp dụng pháp luật một cách thuần túy mà không có quyền giải thích pháp luật”.

Nền tảng số được coi là “hạ tầng mềm” của không gian số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số Việt Nam… Lỗi ở ban quản lý tại chỗ và các sở, ngành các cấp chưa nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư. Trong khi Long An, Tỉnh ủy và UBND tỉnh này đang tháo gỡ thủ tục, dẫn đầu về thu hút đầu tư. Về thu hút đầu tư, thủ tục đầu tư vẫn chưa cải thiện, chưa thu hút được các nhà đầu tư mới. Như Khu công nghiệp Hiệp Phước còn 300 ha đất trống chờ nhà đầu tư thuê.

Người thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp xã hội theo thủ tục và trình tự được quy định tại Luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội có phức tạp không? Điều kiện để thành lập mô hình doanh nghiệp này như thế nào?

Ở doanh nghiệp thông thường, lợi nhuận thu được từ kinh doanh sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước sẽ được sử dụng để chia cho các thành viên, tái đầu tư hoặc thiết lập một số quỹ nội bộ. Trong khi đó, doanh nghiệp xã hội cũng thực hiện hoạt động kinh doanh và có lợi nhuận tương tự như các doanh nghiệp thông thường nhưng lại phải sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề xã hội mà doanh nghiệp đó đang theo đuổi. Các nhà đầu tư vào doanh nghiệp xã hội hoàn toàn không đòi hỏi mục đích tìm kiếm lợi nhuận mà họ hướng tới giải quyết vấn đề xã hội hơn cả.

Trước thực tế từ chính DN mình, bà đề nghị tới đây cần có chính sách ưu tiên cho người bản địa khởi nghiệp, phải có chính sách ổn định về sở hữu đất đai cho người bản địa để họ yên tâm phát triển. Luật Kết Nối cam kết đồng hành, bảo trợ các dự án mang tính chất xã hội. Nếu khách hàng đang có tâm huyết vào một dự án mang tính xã hội thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Điểm đột phá chính là nắm bắt cơ hội phát triển và phổ cập thật nhanh các nền tảng số quốc gia phục vụ nhu cầu riêng, đặc thù của người Việt Nam, trên cơ sở phân loại và thấu hiểu nhu cầu sử dụng của từng ngành, lĩnh vực. Vì thế, tôi nghĩ lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM phải đến tận nơi, đến các đơn vị, nắm rõ vướng mắc, tháo gỡ, khó tới đâu giải quyết tới đó. Cái nào làm đúng pháp luật thì triển khai nhanh thủ tục. Cái nào vướng pháp lý thì đề xuất lên để lãnh đạo TP tìm hướng gỡ hoặc kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ giải quyết. TP.HCM phải mạnh dạn cải cách hành chính, lãnh đạo TP cần quyết đoán hơn nữa. Đối với những dự án đầu tư vướng mắc thì rất cần có sự phối hợp, tháo gỡ giữa các cơ quan, sở, ngành, quận, huyện và Thành ủy, UBND TP. Cán bộ sở, ngành cần thoát khỏi tâm lý sợ sệt, không dám quyết, không dám đề xuất để các dự án đầu tư, thủ tục đầu tư không phải nằm chờ.

E) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. N) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. Đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. E) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.