Luật Doanh Nghiệp Về Góp Vốn

Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên nếu chỉ có hai thành viên thì trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi bầu mới. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

Tích tụ ruộng đất là yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung. Trong hành trình 10 năm qua, Vietlott luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh xổ số để không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm mới mà còn góp phần mang những điều tốt hơn cho xã hội. Ngoài ra theo luật sửa đổi mới gần đây, thời gian áp dụng quyết định APA giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm. Vì vậy, phía Hàn Quốc cho rằng đây là quyết định có phần đi ngược lại với mục đích của cơ chế APA là nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Ông Song Won Yeong thông tin rằng, lịch trao đổi, đàm phán giữa cơ quan chức năng hai nước về từng doanh nghiệp liên quan đến APA Việt Nam-Hàn Quốc vẫn đang bị trì hoãn trong thời gian dài.

+ Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Thể hiện thành Đồng Việt Nam. + Ngày giao nhận và chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

L) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động. Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này. Trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 với mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh rẻ hơn và an toàn hơn nhằm hấp dẫn nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư và huy động tốt mọi nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Việc góp vốn bằng công nghệ và bí quyết kỹ thuật chính là chuyển giao các quyền tài sản khác cho doanh nghiệp, có thể là quyền hưởng dụng, quyền định đoạt các tài sản đó. Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn.

Chiều 18/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Phòng Thương mại công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách, thủ tục hành chính Thuế – Hải quan năm 2022” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngay từ đầu năm 2022, TP. Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp chính nhằm tăng tốc thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, huy động tối đa nguồn lực xã hội, đảm bảo phục hồi, phát triển kinh tế nhanh và bền vững sau đại dịch Covid-19. Ngày 16/2 vừa qua, Tổng công ty Cao su Đồng Nai (Tập đoàn Cao su Việt Nam-VRG) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tuy vậy, không phải lúc nào những mục đích tốt đẹp ấy cũng đạt được. Thực tế trong 10 năm qua, những “biến tướng” trong áp dụng pháp luật về thu hồi đất, bán tài sản công là đất… đã không ít lần gây ra chuyện bi ai cho nhân dân và những đại án dù người dân “nức lòng” thì trong thời hạn ngắn cũng không khắc phục nổi hậu quả.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Chủ tịch công ty xuất cảnh khỏi Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu.

“Vốn điều lệ công ty” là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức tối thiểu hay tối đa vốn điều lệ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện bắt buộc phải có mức vốn điều lệ tối thiểu – gọi là “vốn pháp định”, để tìm hiểu rõ hơn quy định pháp luật về vốn điều lệ và vốn pháp định, bạn đọc có thể tham khảo tại đây. Trong vòng 90 ngày (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), nếu có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp.

Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) cho biết, năm 2022 Công ty được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao quản lý, xây dựng 27 công trình, trong đó có 23 công trình giao mới và 4 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn gần 125 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Sỹ Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực mà PVN đang triển khai, nhằm xác định nguyên nhân và tháo gỡ những khó khăn mà NSRP đang gặp phải. Mới đây, Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi thăm thực địa và làm việc cùng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam , tại Thanh Hoá.

Những tài sản dù thuộc quyền sở hữu của người góp vốn nhưng trên thực tế không thể thực hiện được việc chuyển nhượng cho công ty hay cho người khác nên không được sử dụng để góp vốn nếu không có sự chấp thuận của người nhận thế chấp, người sở hữu chung. Vì vậy, tài sản đem góp vốn phải là tài sản có thể chuyển nhượng được. Thành viên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên.

Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu. B) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. Số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn phải lập biên bản xác nhận chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng. So với các loại hình công ty khác, công ty TNHH một thành viên không có những sự ràng buộc từ những đồng chủ sở hữu khác. Vậy nên chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định thay đổi số vốn đầu tư, loại tài sản góp… mà không phải thông qua ai. Thành viên hợp danh, thành viên góp vốn góp đủ và đúng theo nội dung cam kết góp vốn riêng đối với các thành viên góp vốn khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt đông là 15 ngày kể từ ngày trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ trở thành chủ sở hữu khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu thì tài sản thuộc về doanh nghiệp. Đối với tài sản không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu thì việc giao và nhận tài sản đưuọc coi là hoàn thành khi doanh nghiệp nhận đưuọc tài sản đó với tình trạng, số lượng đúng như những gì mà người góp vốn đã cam kết góp trong hợp đồng. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp theo Luật Đất đai mới có quyền góp vốn đối với tài sản đó.

  • Có quá nhiều những vụ việc nổi cộm như Thủ Thiêm cách đây hơn 20 năm hay mới đây là ở Bình Thuận.
  • Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu về nội dung của tài sản góp vốn và quy định về tài sản góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2020.
  • Tham gia góp vốn vào doanh nghiệp, tức bạn thực hiện góp vốn khi doanh nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động.
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Luật 3S luôn cam kết về chất lượng tư vấn và tiến độ thực hiện là điều khác biệt mà các đơn vị khác khó thực hiện được. Là một trong những đơn vị pháp lý đầu tiên chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang là đối tác, là cố vấn, là người bạn đồng hành cho hàng trăm doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư …, … trên khắp cả nước kể từ lúc mới thành lập cho đến suốt quá trình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán.

Khi tài sản được một thành viên, một cổ đông góp vào công ty, tài sản đó được chuyển dịch quyền sở hữu từ thành viên đó, cổ đông đó sang công ty. Việc chuyển dịch quyền sở hữu này có thể được thực hiện thông qua giao kết hợp đồng góp vốn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tài sản là nhãn hiệu khi góp vốn phải chuyển quyền sở hữu Nhãn hiệu cho doanh nghiệp. Do đó, các cá nhân tổ chức chuyển quyền sở hữu Nhãn hiệu thông qua việc thay đổi chủ sở hữu đối với quyền sở Nhãn hiệu đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khoản 1 điều 99 của luật cũng nói rõ rằng người nhận góp vốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên nhận góp vốn, dù là tổ chức kinh tế trong nước hay doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, sẽ có các quyền của một người sử dụng đất thông thường được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (điều 174, 177 và 184).

Người dân thấy được sự tích cực, nỗ lực từ các cơ quan hữu quan. Hi vọng về một “luật đất đai mới” sẽ cởi trói cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế được các sai phạm truyền thống về đất đai và nếu có sai phạm thì cũng chỉ là hãn hữu. Kỳ vọng ấy không thể là đồ xa xỉ mà phải được bồi bổ để củng cố lòng tin xã hội và tạo vốn cho phát triển. Điều này cho thấy, chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam (giảm số lượng, tăng về chất lượng) làm loại bỏ các dự án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng. “Những con số này không chỉ cho thấy nỗ lực vượt bậc của Chính phủ và các địa phương trong triển khai nhiều giải pháp bứt phá để thu hút dòng vốn quan trọng này mà còn cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin rất lớn vào môi trường đầu tư Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Hi vọng về một “luật Đất đai mới” sẽ cởi trói cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế được các sai phạm truyền thống về đất đai và nếu có sai phạm thì cũng chỉ là hãn hữu.

Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập (khoản 13, điều 4); tài sản góp vốn có thể là giá trị quyền sử dụng đất (điều 35). Theo điều 36 của luật này, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu không góp đủ số vốn đã cam kết và đã hết thời hạn thì số vốn chưa góp sẽ được xử lý theo một trong 3 cách được nêu tại khoản 3 Điều 39, khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Theo nhận định của chuyên gia, sau khi người dân thích ứng hoàn toàn với tình hình mới, tỷ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 cao, cùng với việc mở cửa lại du lịch và các đường bay quốc tế sẽ giúp phân khúc bất động sản bán lẻ sớm phục hồi trở lại. Tháng 2/1981, tôi làm Vụ phó Vụ Dầu khí và Địa chất. Vụ chỉ có 5 người, mình tôi là đảng viên, về Đảng và công đoàn vẫn sinh hoạt chung với Vụ Công nghiệp nặng – nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc hồi tưởng. Đại dịch tác động không nhỏ tới các hoạt động ngoại giao truyền thống nhưng không thể “làm khó” các nhà ngoại giao trong việc làm tròn sứ mệnh “mang chuông đi đánh xứ người”. Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Tài Tuệ đã từ trần ngày 11/2, hưởng thọ 87 tuổi.

Do đó, Nhãn hiệu phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá. Theo quy định trên, việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trên phòng ĐKKD sẽ thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Do vậy, khi tiến hành tăng vốn, sau khi hoàn thành việc góp vốn, doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ tăng vốn tại phòng đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi là loại tài sản góp vốn được nhiều thành viên/cổ đông sáng lập chọn để góp vốn vào doanh nghiệp nhất bởi chính sự tiện lợi của loại tài sản này.

Cả hai chỉ tiêu đều tăng 15% so với năm 2020. Với kết quả trên, Trung An tiếp tục nới rộng thêm khoảng cách doanh thu với Vinaseed, dẫu giai đoạn trước từng bị bỏ khá xa. Riêng quý cuối năm, doanh nghiệp này lãi gần 44 tỷ đồng, là quý có lợi nhuận cao kỷ lục trong hơn 20 năm hoạt động.

VN-Index được kỳ vọng có thể lên 1.782 điểm vào cuối năm. Thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế là mục tiêu, giải pháp quan trọng, giúp Việt Nam trở lại lộ trình tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian tới. Thứ nhất là sự vào cuộc, phối kết hợp chưa đồng bộ của các cơ quan chức năng, địa phương còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ và nhất quán. Bước 2, tiến hành xây dựng Luật xử lý nợ xấu theo hướng phù hợp với thị trường và thông lệ quốc tế hơn.

Thương tiếc và tưởng nhớ về ông, nhà báo Nguyễn Như Khôi – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chia sẻ cùng bạn đọc về cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông. Quân đội Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung, sở hữu 2 loại vũ khí khủng khiếp, đó là phốt pho trắng và chất lỏng đặc biệt. Đề nghị ghi rõ nguồn “Báo Hòa Bình Điện Tử” khi phát hành lại thông tin từ website này. (HBĐT) – Ngày 16/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại một số nhà máy trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Cùng đi có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.