Luật Doanh Nghiệp Qua Các Thời Kỳ

Sự đổi mới trong tư duy quản lý kinh tế đã làm cho nền kinh tế VN khởi sắc từ năm 1981, sản lượng lương thực tăng mạnh, giá trị sản lượng công nghiệp tăng khá, thâm hụt thương mại giảm đáng kể. Nhận ra những bất cập của nên kinh tế hiện tại, Nhà nước Việt Nam cũng bắt đầu có những thay đổi nhất định trong tư duy quản lý kinh tế. Ngày 14/2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước . Tham dự buổi tiếp có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Công thương và đại diện Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Lựa chọn loại hình kinh doanh khi khởi nghiệp – Loại hình doanh nghiệp phù hợp để khởi nghiệp.

Từ sau giai đoạn đổi mới đất nước, pháp luật về kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ. Khởi đầu với Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987, tiếp đó Quốc hội đã lần lượt ban hành hai đạo luật là Luật công ty 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân 1990. Tiếp đó, nước ta ban hành Luật doanh nghiệp nhà nước 1995 và Luật Hợp tác xã 1996. Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ DNTN phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên hệ. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc giá do một tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định.

Sau quá trình trăn trở, tìm lại luật thời kỳ trước, đặc biệt là trao đổi với nhóm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi nhận thấy rằng Luật về hình thức tổ chức doanh nghiệp là quan trọng hàng đầu. Từ đấy, nhóm soạn thảo bắt đầu xây dựng, thảo luận đưa ra Hội đồng Nhà nước tách thành Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân. So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu hồ sơ đăng ký công ty TNHH (Điều 21), công ty CP (Điều 22) phải cóbản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, tương tự như thành viên công ty TNHH và cổ đông sáng lập công ty CP. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nếu xét dưới góc độ cá nhân đầu tư thành lập doanh nghiệp thì DNTN và Công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ được xem xét lựa chọn. Luật Doanh nghiệp năm 1999 đã vừa bỏ thủ tục xin phép thành lập vừa rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh xuống còn 15 ngày. Luật Doanh nghiêp 2005 quy định thời hạn này còn 10 ngày và Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rút ngắn thời gian cấp GCN đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày.

Ngay từ năm đầu tiên khi luật doanh nghiệp năm 2000 có hiệu lực,Thủ tướng Phan Văn Khải đã xóa bỏ hơn 240 giấy phép con. Mặc dù để xóa bỏ được những giấy phép này không đơn giản, phải làm việc với các Bộ, ngành, đôi khi phải đấu tranh rất quyết liệt mới bỏ được. Đây là luật mà đích thân thủ tướng Sáu Khải trực tiếp chỉ đạo thi hành luật, chỉ sau 28 ngày kế từ ngày luật có hiệu lực thi hành, Chính phủ, thủ tướng đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Doanh nghiệp bắt đầu soạn thảo vào cuối năm 1995 để đến năm 1999 được thông qua với nhiều tư tưởng đổi mới. Bãi bỏ cơ chế “xin – cho” trong thủ tục thành lập doanh nghiệp được coi là một điểm nhấn quan trọng ở giai đoạn đầu tiên của quá trình thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Nhất là từ khi công ty TNHH một thành viên do tổ chức thành lập trở thành sự ưa chuộng của các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang. Ngoài ra, các loại hình doanh nghiệp khác cũng được các cá nhân, tổ chức quan tâm và thành lập nhằm thích ứng với nền kinh tế nước ta hiện nay (Bảng 1). Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tại khoản 2 Điều 114 Luật hiện hành để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Theo đó, so với Luật Doanh nghiệp 2014, không còn quy định rằng cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng nhìn chung những văn bản quy phạm pháp luật này đều nhằm mục đích chung là tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi ở Việt Nam. Người đại diện theo uỷ quyền là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần uỷ quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty theo quy định của Luật này. Quan điểm thứ hai cho rằng để xác định CĐTS cần xem xét tổng thể trên cả tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ phần và khả năng chi phối, kiểm soát hoạt động trong công ty giữa các nhóm cổ đông.

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được tự chủ đăng ký và thực hiện kinh doanh các ngành, nghề không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp; không được cản trở, gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

  • Thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.
  • Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
  • “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty.
  • Bởi tiếp cận thông tin là một trong những quyền quan trọng để cổ đông thực hiện quyền giám sát các hoạt động kinh doanh, giám sát việc điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS.

Hai là bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy CNĐKDN; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề .v.v. Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp, làm cho doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh thực sự an toàn, đa công năng và rẻ hơn .v.v. Không còn hoạt động trong sự mò mẫm, trầy trật làm ăn trong sự thận trọng của Nhà nước và sự kỳ thị của xã hội, khối kinh tế tư nhân đã có vị trí nhất định trong nền kinh tế. Từ thời điểm đó, nền kinh tế trở thành một chiến trường khốc liệt với cuộc va chạm giữa tư duy cũ và tư duy kinh tế thị trường. Thứ nhất, CĐTS không sở hữu đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để ngăn cản, phủ quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được cho là trái với quyền lợi của Công ty. Ngược lại, nhóm CĐL với tỷ lệ cổ phần chiếm đa số, có thể dễ dàng thông qua mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ mà không cần quan tâm đến ý kiến đồng thuận hay phản đối của nhóm CĐTS.

Luật đầu tư 2014, Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015,… Trong đó luật doanh nghiệp và luật đầu tư là hai tiền đề cốt lõi trong lĩnh vực này. Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. + Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận. Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sau năm 2000, loại hình Công ty TNHH bắt đầu có sự quan tâm của các nhà đầu tư và được lựa chọn cho kế hoạch kinh doanh. Công ty TNHH cùng với DNTN đã chiếm một tỷ lệ khá lớn trong cộng đồng doanh nghiệp ngoài nhà nước (82,6%). Về cơ bản, định nghĩa pháp lý về DNTN có sự phát triển và hoàn thiện, các điều kiện và thủ tục thành lập DNTN ngày càng đơn giản nhằm khuyến khích thành lập loại hình doanh nghiệp này. Trước khi thực hiện công cuộc Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa được ghi nhận về mặt pháp lý. Sau khi đổi mới, Luật DNTN và Luật Công ty ra đời đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp chính quy, hiện đại của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Thứ hai, với số phiếu biểu quyết hạn chế, CĐTS khó có thể bầu/bổ nhiệm nhân sự của mình nắm những vị trí trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc cũng như Ban kiểm soát .

Thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quan tâm hơn nữa loại hình doanh nghiệp này, cả về quy định thủ tục thành lập và hoạt động lẫn vị trí của DNTN trong cộng đồng doanh nghiệp.

Do đó, Nhà nước rất cần dựa vào sức mạnh của xã hội và cộng đồng DN. Nếu bỏ qua sức mạnh này thì Nhà nước khó có thể thực hiện được các ý tưởng đã đề ra”- bà Lan nhấn mạnh. Bên cạnh đó, pháp luật phải có những điều khoản tương thích với tiêu chuẩn quốc tế, làm tốt hơn các quốc gia khác, phát huy sức mạnh toàn dân…”- ông Hiếu đề nghị. “Mỗi năm Quốc hội ban hành 20 luật, dưới luật là nghị định, thông tư hướng dẫn, chưa kể công văn điều hành.

Ông luôn xác định xây dựng hệ thống pháp luật đưa nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường, là nền tảng quan trọng nhất để đất nước phát triển. Ở tuổi 70 , ông Phạm Trường Thi, Bí thư Chi bộ Tổ 4, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên không chỉ phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương mà còn xây dựng mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu với nghề trồng và kinh doanh sinh vật cảnh. Từ những căn cứ trên, có thể khẳng định, công chức không thể đồng thời làm giám đốc, người quản lý doanh nghiệp. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, phòng tránh tham ô, tham nhũng.

Mức hưởng, cách tính mức hưởng chế độ phụ cấp nặng nhọc cho người lao động theo quy định mới nhất năm 2022. Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật. Quyền tự do kinh doanh mới chủ yếu trong phạm vi “kinh doanh cái gì”, còn kinh doanh như thế nào và bao nhiêu vẫn phải xem xét thêm…”- TS Cung phân tích. Tư vấn các vấn đề được điều chỉnh trong Luật doanh nghiệp năm 2020, được áp dụng và đang có hiệu lực năm 2020. Như vậy, Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc. Quy định này bảo đảm tính đồng bộ với quy định của Luật Quản lý thuế.

Bốn là bãi bỏ các yêu cầu và điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký kinh doanh. Cụ thể hóa chủ trương hỗ trợ huyện Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, chiều 18/2, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên để nghe báo cáo về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chính vì lý do đó, đã có quan điểm cho rằng, việc cho phép thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ vô hiệu hoá hình thức DNTN. Vì DNTN không có tư cách pháp nhân, và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Luật có nhiều cải cách quan trọng, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc gia nhập thị trường cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại LDN 2014, để thực hiện một số quyền của mình như đề cử người vào HĐQT và BKS, triệu tập ĐHĐCĐ bất thường…, cổ đông bắt buộc phải sở hữu liên tục cổ phần trong thời hạn 06 tháng với tỷ lệ sở hữu tối thiểu 5% cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Đây cũng chính là một trong những rào cản, khiến các doanh nghiệp ít mặn mà tham gia cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua.

Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 không còn quy định về hộ kinh doanh mà sẽ ban hành một Luật riêng để điều chỉnh. H) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. H) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty. Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ. “Phần vốn góp” là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp chỉ phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Hiện nay Việt Nam đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, các doanh nghiệp đều bình đẳng trong kinh doanh và trước pháp luật. Nhưng không có nghĩa là chúng có vị trí như nhau trong nền kinh tế. Phạm vi hoạt động của thành phần này càng ngày càng giảm nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo. Nó tồn tại trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế để nhà nước có đủ sức thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô, khắc phục những khiếm khuyết của thị trường.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Theo định nghĩa được quy định trong Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, doanh nghiệp nhà nước không chỉ là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Luật Doanh nghiệp 2003 khẳng định sự bất bình đẳng của Doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là Công ty nhà nước (nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) với nhiều đặc quyền, ưu thế hơn các doanh nghiệp khác không phải doanh nghiệp nhà nước. Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Đặc điểm chịu trách nhiệm hữu hạn là một lợi thế cạnh tranh của Công ty so với DNTN. Cá nhân chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty.

Theo quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Luật DN 2014 thiết kế hậu kiểm, quản lý nhà nước chỉ tập trung vào những đối tượng rủi ro, vi phạm cao và với xã hội lớn nhưng thực tế hiện nay, hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra có thiên hướng phát hiện vi phạm để xử lý hơn là hỗ trợ, giúp đỡ DN tuân thủ pháp luật. Hộ kinh doanh trước đây được quy định tại Chương VIIa Luật Doanh nghiệp 2014. Xuất phát từ thực tế số hộ kinh doanh ở Việt Nam là rất lớn so với các doanh nghiệp, bên cạnh đó bản chất, cách thức và quy mô hoạt động của hộ kinh doanh cũng rất khác so với doanh nghiệp. Do vậy, việc xây dựng một luật riêng điều chỉnh hoạt động của hộ kinh doanh là rất cần thiết. Luật Doanh nghiệp 2020được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Chương IV của Luật doanh nghiệp 2020 và theo cơ cấu của công ty TNHH một thành viên. Trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% sẽ theo cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã tạo nên sự thay đổi quan niệm pháp lý của Việt Nam khi xây dựng văn bản pháp luật về doanh nghiệp, xóa bỏ ranh giới giữa doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp khác không phải doanh nghiệp nhà nước, hay là sự xóa bỏ ranh giới giữa khu vực kinh tế Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân. Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Doanh nghiệp nhà nước “là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ” (khoản 22 Điều 4). Cùng với khái niệm này Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đánh dấu sự chấm dứt hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2003 đồng thời xóa bỏ luôn sự tồn tại của hình thức Công ty nhà nước.

Thành viên sáng lập là người góp vốn, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy định của Luật đó. Trong cộng đồng doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang hoạt động hiện nay, sự lựa chọn loại hình doanh nghiệp có những biến động theo chu kỳ. Những năm 90 của thế kỷ trước, DNTN như là hiện tượng trong thời kỳ này.

Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014). Giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới, Việt Nam áp dụng các chính sách đầu tư và chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau giữa các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, giữa đầu tư của nhà nước và đầu tư của tư nhân. Cấu trúc pháp luật này cho thấy có sự khác biệt nhất định về chính sách, pháp luật và có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư khác nhau. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.