Luật Doanh Nghiệp 1999

Xa nhà xa bạn xa quê hương. Lúc này đây mới cảm thấy cuộc sống trưởng thành nó khó khăn như thế nào tôi còn trẻ tôi còn muốn đi chơi. Họ đi chơi mình đi làm trong nước mắt. 11.Nếu bạn không thể làm chủ tâm thái của mình, thì chắc chắn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.

Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyếtđịnh cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dựhọp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định đượcthông qua. 4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này có quyềnxem danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Đánh giá về việc thực thi Luật Doanh nghiệp, ông Cung đã phân tích dựa trên 4 tiêu chí. Cụ thể là về quyền tự do kinh doanh nhìn chung đã đạt được và liên tục gia tăng nhờ thực hiện nguyên tăc “negative list” nhưng trong một số ngành thì vẫn áp dụng nguyên tắc “positive list” để kiểm soát, hạn chế đáng kể quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do kinh doanh bị hạn chế bởi một số quy hoạch bất hợp pháp, không phù hợp. Quyền tự do kinh doanh mới chủ yếu trong phạm vi “kinh doanh cái gì”, còn kinh doanh như thế nào và bao nhiêu… Vẫn còn nhiều việc phải bàn.

Điều kiện để tiến hành họp Hội đồng thành viên là phải có số thành viên tham dự đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ; nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác cao hơn 65%. “a) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng thành viên”. A) Đối với doanh nghiệp tư nhân, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo vi phạm và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh. Ngăn cản không cho thành viên, chủ sở hữu, cổ đông thực hiện các quyền của họ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Khâu xin phép, thành lập doanh nghiệp được bỏ hẳn bởi kinh doanh là quyền của người dân chứ không phải là quyền cơ quan nhà nước. Người dân muốn kinh doanh chỉ cần đăng ký. Quản trị doanh nghiệp cũng được tiếp cận với thông lệ quốc tế tốt. Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân được ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kể từ thời điểm đó, doanh nghiệp tư nhân được tiến hành hoạt động kinh doanh. Giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới, Việt Nam áp dụng các chính sách đầu tư và chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau giữa các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, giữa đầu tư của nhà nước và đầu tư của tư nhân.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc kể, trước khi Quốc hội thông qua Luật, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cứ có dịp là nhắc ông Lộc phải góp ý thật mạnh mẽ vào dự Luật. Họ muốn để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ. Một buổi sáng mùa Thu năm 1987, ông Nguyễn Đình Cung lọ mọ lên thư viện của Viện Kinh tế TP.HCM để lục tìm lại các tư liệu cũ liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trước năm 1975.

Luật Doanh Nghiệp 1992

Bởi việc thiết kế hậu kiểm là kiểm tra dựa trên mức độ rủi ro, sự an toàn, quản lý chỉ tập trung vào đối tượng nghi ngờ vi phạm cao, với xã hội lớn thì tập trung vào đó, còn lại thì giúp đỡ hỗ trợ các DN tuân thủ luật pháp. Đầu tư theo hình thức BCC, BOT, BTO và BT là các hình thức đầu tư dựa trên cơ sở Hợp đồng. Hình thức đầu tư này không tạo ra pháp nhân, các bên có thể thỏa thuận việc phân chia lợi nhuận và lỗ hoặc phân chia sản phẩm hợp tác trong Hợp đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra sau đăng ký kinh doanh. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh hay phụ trợ khác để cấu thành tên doanh nghiệp. E) Xây dựng và hướng dẫn phương thức tổ chức quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn và vệ sinh lao động. Nghị định số 221-HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về cụ thể hoá một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân. Không dùng vốn vay mới, kể cả đảo nợ, để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

  • Khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 55 đến 60% tổng giá trị tài sản của khối doanh nghiệp nói chung, khu vực doanh nghiệp tư nhân nộp thuế doanh nghiệp chiếm khoảng 1/3 tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đóng cho ngân sách và ngày càng gia tăng thêm.
  • Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công typhải được thông báo đến tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngàyquyết định đó được thông qua.
  • Đầu tư thông qua các định chế tài chính trung gian khác.
  • Ông Nguyễn Văn Thảo, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

Tuy nhiên, theo ĐB Dương Minh Tuấn, việc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ không bao hàm nội dung hướng dẫn riêng về quản lý. Hiện, hộ kinh doanh có nhiều khác biệt, hoạt động theo truyền thống gia đình, quy mô nhỏ cho nên cần có luật phù hợp để điều chỉnh, vì vậy tách hộ kinh doanh thành một luật riêng để quản lý sẽ chặt chẽ hơn. “Nếu đưa hộ kinh doanh vào Luật có thể gây hiểu lầm, chính sách áp dụng giữa các nơi có thể rất khác nhau, một bộ phận cán bộ quản lý có thể coi hộ kinh doanh là doanh nghiệp và khiến các hộ bị phát sinh chi phí, thêm thủ tục, khó khăn hơn trong hoạt động”, ĐB Thưởng nói. Nhưng Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 được một điểm, đó là đã đặt dấu ấn, thừa nhận sự tồn tại về mặt pháp lý của khu vực kinh tế tư nhân trong nước và hình thành nên những loại hình doanh nghiệp hiện đại theo kinh tế thị trường. 2- Thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân đã cấp giấy phép thành lập về việc mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được cấp giấy đăng ký.

Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữliệu điện tử hoặc cả hai. 2.Trường hợp có thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanhnghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp có thay đổikhác, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh. 2.Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanhnghiệp được quyền kinh doanh các ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quyđịnh. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì chủ sở hữu công ty bị tách đồng thời là chủ sở hữu của công ty được tách, hoặc công ty bị tách làm chủ sở hữu của công ty được tách.

Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp

Kể từ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, đã có một số thay đổi mang tính nền tảng với cuộc trường chinh chống dịch. TTO – Từ hôm nay 21-2, thêm nhiều tỉnh thành cho phép học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, một số địa phương lại tạm dừng cho trẻ đến trường do diễn biến dịch căng thẳng. Tuổi Trẻ Online cập nhật lịch học mới nhất ở 63 tỉnh thành. TTO – Nhiệt độ xuống -2 độ C, băng giá bao phủ khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai và Lai Châu).

1.Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và cácnghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào côngty. 2.Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặcmột phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanhcủa doanh nghiệp. 7.”Vốn pháp định” là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định củapháp luật để thành lập doanh nghiệp. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó (không có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp). Theo đó, Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài. Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Còn về an toàn và giảm rủi ro trong kinh doanh, so với trước đây đã có nhiều cải thiện nhưng từ việc thu thập thông tin, cách thức soạn thảo, thực thi pháp luật đặc biệt từ khảo sát thực tế… thì đầu tư kinh doanh vẫn chưa an toàn, rủi ro chính sách, pháp luật và thực thi còn cao và phức tạp. Bởi không tiên liệu trước được trong tuân thủ; tuân thủ đúng pháp luật là một thách thức; rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh là rất nhiều, đa dạng, không đoán định được. Thực tiễn kinh doanh một số năm gần đây cho thấy, trong số các loại hình công ty hiện nay của Việt Nam thì công ty hợp danh đang là loại hình công ty chiếm số lượng ít nhất.

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổtức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Yêucầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thờihạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định về các vấn đề quy định tạicác điểm a, b và c khoản này. 2.Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu. B) Các thành viên của công ty bị chia được chia thành từng nhóm tương ứng làm thành viên của các công ty mới thành lập từ công ty bị chia. Việc chia các thành viên của công ty bị chia thành các nhóm thành viên tương ứng của công ty mới thành lập từ công ty bị chia phải thực hiện theo nguyên tắc nhất trí.

6.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc đăng ký kinhdoanh. 5.Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp; giám sát hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp thông qua chế độ báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo khác. 1.Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh Nghiệp

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho người thành lập Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. B)Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thôngqua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và tiến hành đăng ký kinh doanhtheo quy định của Luật này.

Kể từ khi khối Hiệp ước Warsaw giải tán, Ba Lan không còn sở hữu một số lượng lớn xe tăng nữa, và lại chưa có xe tăng Mỹ. Có mặt tại Munich, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với lãnh đạo các nước tham gia hội nghị rằng chiến tranh “do Nga gây ra ở Ukraine sẽ gây ra đổ máu lớn và đau khổ cho vài ba thế hệ”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Munich và có bài phát biểu về tình hình nước ông dù nhận được lời khuyến cáo từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là “ông nên ở nhà khi tình hình căng thẳng”. Hạnh phúc đơn giản là khi nhận được tin nhắn hỏi han, quan tâm nhau khi xa nhà, xa luôn cả tình yêu nồng thắm. – Stt xa nhà cần một lời động viên từ người thân. Xa nhà, ta biết trân trọng hơn tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè.

2.Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở của công ty hoặc nơi khác, nhưngphải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả cổ đôngbiết. 3.Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, không có quyềndự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trịvà Ban kiểm soát. 3.Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiếnbằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ chấpthuận. 2.Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tạikhoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lămngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Hội đồngthành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đạidiện ít nhất 50% vốn điều lệ. 2.Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuậnđược về giá, thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giáthị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công tytrong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn được xác nhận khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh mà không cần phải xin phép bất cứ cơ quan nhà nướcnào, trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện. 6- Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh mà không cần phải xin phép bất cứ cơ quan nhà nước nào, trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có Điều lệ không phù hợp với quy định của Luật này, thì công ty đó phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Trường hợp quá thời hạn này mà Điều lệ công ty không được sửa đổi, bổ sung, thì Điều lệ đó bị coi là không hợp lệ.

Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, phải gửi đơn xin phép thành lập doanh nghiệp đến Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của Hội đồng bộ trưởng. Trong khuôn khổ pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh. Thông điệp đồng thời nhấn mạnh Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển, pháp luật và cơ chế chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Luật Doanh Nghiệp Bảo Vệ

5- Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc Giám đốc quản lý doanh nghiệp. Đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những người quản lý công ty theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Doanh nghiệp. Việc thanh tra về tài chính được thực hiện không quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp. Thời hạn thanh tra tối đa không quá ba mươi ngày, trong trường hợp đặc biệt thời hạn thanh tra được gia hạn theo quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, nhưng không được quá ba mươi ngày.

Việc bước đầu “cởi trói” cho Doanh nghiệp đối với các quy định về con dấu phải kể đến Luật Doanh nghiệp 2014, khi đã trao toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung con dấu cho Doanh nghiệp, mà không cần phải thông qua cơ quan Công an, như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và những quy định có liên quan. Tuy nhiên, Doanh nghiệp vẫn phải gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp. Cho đến Luật Doanh nghiệp 2020, nhà làm luật đã trao sự chủ động cho Doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng con dấu, khi bãi bỏ quy định về việc Doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, một số nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo này, đó là việc xem xét Luật Doanh nghiệp trong các quy định pháp luật liên quan; các cam kết quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ hơn, qua đó đề xuất các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện nội dung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi Luật Doanh nghiệp. 5.Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanhnghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy địnhtại Điều này.

Với những trải nghiệm thực tế trong những năm công tác tại TP.HCM, nơi luôn có kinh tế tư nhân phát triển nhất trên đất nước ta, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã rất sớm có cách nhìn về kinh tế tư nhân khác so với những nhà lãnh đạo cao cấp cùng thời. Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp vẫn do ông Trần Xuân Giá làm Tổ trưởng với nòng cốt là những người đã tham gia xây dựng luật. Để thấy được dư địa cải cách mạnh mẽ như thế nào, ông Hiếu chỉ ra, trước năm 2000, phải mất 1-2 năm để thành lập một doanh nghiệp, trong khi đó Luật doanh nghiệp ra đời năm 2000 cho phép đăng ký trong vòng ngày. Những đổi mới đó được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng và quan trọng hơn là đã phát huy được sự năng động, tinh thần sáng tạo trong kinh doanh của người dân, không gây ra bất kỳ sự mất ổn định nào trong xã hội như một số ý kiến e ngại.

B) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. D) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, không thanh toán được phần vốn góp được mua lại hoặc không thỏa thuận được về giá mua lại phần vốn góp như quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp, thì thành viên yêu cầu công ty mua lại có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng không bắt buộc phải thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp. “a) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng cổ đông sáng lập.” Trường hợp thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thì khi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo và hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp của Đảng, doanh nghiệp của tổ chức chính trị – xã hội.

Bộ Luật Doanh Nghiệp Mới Nhất