Kỷ Luật Doanh Nghiệp

Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn bộ công ty. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của công ty và của Nhà nước; tổ chức thực hiện pháp luật tại công ty. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty; giúp Giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Điểm khác so với Bộ Luật lao động 2012 là ở Bộ Luật lao động 2019 đã có quy định xóa kỷ luật lao động đối với hình thức kỷ luật cách chức. Xóa kỷ luật lao động với chỉ đặt ra đối với các hình thức kỷ luật mà sau đó các bên tiếp tục duy trì quan hệ lao động. Vậy sau bao lâu người lao động được xóa kỷ luật lao động theo quy định? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ trả lời cho câu hỏi trên. Nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho vấn đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong doanh nghiệp. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Thứ nhất,nếu thực sự công ty X sa thải bạn chỉ vì bạn và trưởng phòng trước đó có xích mích, cãi cọ – không thuộc các trường hợp người lao động bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải là trái với quy định của pháp luật. So với BLLĐ năm 2012, quy định mới đã thêm 1 trường hợp bị áp dụng hình thức sa thải là người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên hành vi này phải được nêu rõ trong nội quy lao động mà doanh nghiệp ban hành. Nếu như BLLĐ năm 2012 quy định NSDLĐ sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản thì BLLĐ năm 2019 đã nêu rõ người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động và chỉ bắt buộc hình thức văn bản với nội quy lao động của doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên. Như vậy, việc quy định người có thẩm quyền xử lý kỷ luật là nội dung mới bắt buộc có trong nội quy lao động của doanh nghiệp.

  • Từ đó, nhân viên sẽ có cơ hội trải nghiệm, tiếp thu nhiều cái mới.
  • Một tuyên bố về chính sách, quy tắc hoặc thực tiễn đã bị vi phạm.
  • Tổ chức quản lý của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương IV của Luật này.
  • Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu.
  • Các bên phải bố trí người lậpBiên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong công ty TNHH một thành viên với đầy đủ chữ ký của các bên tham dự và người lập biên bản.

Do quá trình xử lý kỷ luật lao động là quá trình có trình tự; thủ tục chặt chẽ và phức tạp nên việc quy định thời hiệu như trên là hoàn toàn phù hợp. Vẫn quy định thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động tính từ ngày xảy ra vi phạm, nhưng kéo dài độ dài thời hiệu10. Bên cạnh đó, nên xem xét bô sung thêm quy định là thời gian người lao động cố tình che giấu vi phạm không được tính vào thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Vẫn quy định thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động là ba tháng, nhưng tính từ ngày NSDLĐ phát hiện ra vi phạm. Quy định này sẽ gây khó khăn cho NSDLĐ do thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định khá ngắn. Hơn nữa, quy định này còn phức tạp hơn cả thủ tục tố tụng dân sự.

Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Trừ khi bạn đã viết điều này vào thủ tục kỷ luật của mình, nhân viên không có quyền đưa đại diện đến cuộc họp điều tra và bạn không cần phải viết thư cho họ để mời họ tham gia cuộc họp điều tra. Hãy chắc chắn rằng bạn ghi lại tất cả các ghi chú và bằng chứng của bạn tại thời điểm này.

Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Trước khi quyết định sa thải một nhân viên, quản lý cần xem lại hồ sơ nhân sự và tất cả các tài liệu liên quan để xác định việc sa thải có thực sự cần thiết không. Ngoài ra cần đảm bảo rằng các nhân viên có vị trí tương tự cũng được áp dụng khung kỷ luật tương tự trong quá khứ.

Công ty dịch vụ tư vấn quang minh, được thành lập năm 2009 đi tiên phong trong lĩnh vực hổ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp và dịch vụ kế toán thuế. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và thân thiện, chúng tôi cam kết mang đến quý khách hàng dịch vụ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất. + Quyết định xử lý kỷ luật phải được ban hành trong thời hiệu xử lý kỷ luật.

Các nhà máy, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất cần siết kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp trong đào tạo, dạy nghề, cũng như trong phát triển nguồn nhân lực nước nhà. Pháp luật lao động đã có quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động. Nếu người lao động cho thuê lại vi phạm kỉ luật lao động thì bên doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ nhất định.

B) Thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển đổi sở hữu hoặc hình thức pháp lý quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Hội đồng quản trị. Báo cáo trước Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ.

Hoặc bạn có từng nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa thật sự kiểm soát được động lực. Nó cứ như cách bạn điều tiết nguồn năng lượng từ các cảm xúc khác nhau vậy. Bạn có thể vui, buồn, giận, hơn và động lực cũng thế. Khi quy chiếu vào thực tế, đôi lúc bạn có nhiều động lực và ngược lại, sẽ có lúc bạn sẽ thật tuyệt vọng. Bình Phước là tỉnh đang có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Giám đốc và Kế toán trưởng các công ty thành viên và các đơn vị sự nghiệp của tổng công ty nhà nước mà tổng công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ do Tổng giám đốc tuyển chọn để bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Hội đồng quản trị thông qua. Kinh doanh có lãi, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do đại diện chủ sở hữu giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài công ty; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được chuyển đổi để tổ chức và hoạt động theo quy định tại các điều 55, 56, 57, 58 và 59 của Luật này. Vốn ngân sách nhà nước chỉ được đầu tư vào tổng công ty. Tổng công ty có quyền quyết định đầu tư hoặc không đầu tư vào công ty thành viên hạch toán độc lập.

Chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất nếu có nhiều hành vi vi phạm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành xử lý BTTH về vật chất, NSDLĐ phải dựa vào quy định của pháp luật về căn cứ, mức và cách thức thực hiện bồi thường, nguyên tắc, trình tự thủ tục xử lý bồi thường. (Bộ luật Lao động hiện hành quy định phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở). Của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động”.

Chi phí hoạt động, kể cả tiền lương và điều kiện làm việc của Ban Kiểm soát do công ty bảo đảm. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Vốn nhà nước đầu tư tại công ty bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn tự tích luỹ được bổ sung vào vốn nhà nước. D) Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Doanh nghiệp chưa có công đoàn là không hợp lý và không có hiệu quả. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.

Chính phủ quy định tiêu chí xác định danh mục ngành, lĩnh vực mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ ở doanh nghiệp; giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối; giữ một phần vốn; không giữ vốn nhà nước; loại công ty nhà nước giao, bán cho tập thể người lao động của công ty. Công ty nhà nước hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần giữ 100% vốn điều lệ là đối tượng áp dụng các hình thức chuyển đổi sở hữu quy định tại Điều 80 của Luật này. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu nhà nước đầu tư cho công ty. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty khác (nếu có), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê. Trường hợp công ty huy động vốn để chuyển đổi sở hữu thì thực hiện theo quy định tại Chương VIII của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Theo nghĩa này, trách nhiệm dân sự và một phần nội dung của trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính cũng được hiểu là trách nhiệm vật chất. Như vậy, trách nhiệm vật chất được hiếu là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra. Chỉ áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động.

Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp. +Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp. Trình tự và thủ tục chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước do Chính phủ quy định. Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động để chuyển thành công ty cổ phần hoặc hợp tác xã. Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Ghi rõ nguồn “Cổng Thông tin điện tử Chính phủ”, “Báo điện tử Chính phủ” hoặc “” khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của NLĐ. + Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nội quy được phổ biến đến từng người lao động, mọi nhân viên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh nội quy này. Đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp vi phạm nội quy công ty lao động lần đầu tiên gây ra hậu quả không đáng kể (dưới 5 triệu đồng), thì tùy theo nguyên nhân dẫn đến sai phạm mà công ty có mức phạt cụ thể, nhưng không vượt quá giá trị phần tài sản bị thiệt hại. Những đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp không chờ đến hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm hoặc chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động. Thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật. Chuyên trang hỏi đáp pháp luật của LuatVietnam.

D) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey.

Nếu nhân viên không tuân thủ các quy tắc, các hình thức kỷ luật sẽ được đưa ra. Nỗi sợ bị trừng phạt sẽ khiến nhân viên trở lại đúng hướng và cố gắng không tái phạm nữa. Kỷ luật tiêu cực, mặt khác, được gọi là kỷ luật trừng phạt. Theo đó những hình phạt sẽ được áp dụng nhằm buộc người lao động phải tuân theo các quy định vốn có của doanh nghiệp. Tất nhiên mục tiêu của việc này là nhằm đảm bảo nhân viên không vi phạm hoặc tái phạm quy định tổ chức. Những hành động của kỷ luật tiêu cực có thể là phạt tiền, khiển trách, giáng chức, sa thải,..

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Luật 3S luôn cam kết về chất lượng tư vấn và tiến độ thực hiện là điều khác biệt mà các đơn vị khác khó thực hiện được. Là một trong những đơn vị pháp lý đầu tiên chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam.

Hội đồng giải thể có chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể công ty về việc quyết định giải thể công ty và tổ chức thực hiện quyết định giải thể công ty. Trình tự và thủ tục thực hiện quyết định giải thể công ty do Chính phủ quy định. Đối với trường hợp tách công ty thì công ty bị tách và công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. Đối với trường hợp chia công ty thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại, các công ty mới cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia. Chịu trách nhiệm hành chính và vật chất về các quyết định của mình trong việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được người quyết định thành lập công ty chấp thuận.

NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Trường hợp người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ việc mà được người sử dụng lao động phệ duyệt, bị tạm giam và đang chời kết quả điều tra thì người sử dụng lao động không thể kỷ luật người lao động. Nhưng sau khi hết thời gian này thì trong vòng tối đa 2 tháng tiếp theo, người sử dụng lao động phải kỷ luật người lao động nếu có đủ căn cứ, còn không thì hết thời hiệu. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản. Doanh nghiệp quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29Bộ luật Lao động 2019.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. Từ biên bản này, nếu kết luận người lao động vi phạm kỷ luật lao động thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có văn bản Quyết định xử lý kỷ luật lao động nêu rõ hình thức xử lý được áp dụng và gửi đến các bên tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động đã diễn ra. Hai là, quy định thời gian nghỉ việc không lý do chính đáng để áp dụng hình thức kỷ luật sa thải là quá dài. Bởi khi NLĐ nghỉ việc không lý do chính đáng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện công việc chung trong đơn vị, nhất là khi NLĐ làm việc trong dây chuyền sản xuất tự động hoặc bán tự động.

Phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng I-VAN Thái Sơn. EBH hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kê khai BHXH theo đúng quy trình của cơ quan quản lý BHXH. Người lao động vi phạm những quy định trong nội quy lao động gây tổn thất và thiệt hại cho doanh nghiệp sẽ bị kỷ luật lao động. Mức độ kỷ luật lao động sẽ phụ thuộc vào từng vi phạm mà người lao động phạm phải và hậu quả của vi phạm đó gây ra. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người vi phạm mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Pháp luật hầu hết của các quốc gia đều không có quy định về phiên họp xử lý kỷ luật, bởi họ cho rằng, việc xử lý kỷ luật lao động là quyền của NSDLĐ. Bởi vậy, tôi cho rằng, nên chăng, chúng ta cũng cần nênhuỷbỏ quy định về phiên họp xử lý kỷ luật. Một “công cụ” mà pháp luật lao động cho phép NSDLĐ sử dụng nhằm khắc phục và hạn chế những tổn thất, đó là xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ). Tuy nhiên, để tránh việc bị NLĐ “phản đòn” do NSDLĐ xử lý KLLĐ không đúng quy định và theo trình tự luật định thì doanh nghiệp cần phải nắm rõ những trình tự, thủ tục xử lý KLLĐ như thế nào cho hiệu quả, đúng quy định pháp luật nhưng vẫn đủ sức răng đe.

Ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thì hầu như người lao động không được tiếp cận với kiến thức pháp luật. Nhiều doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn vẫn không bố trí thời gian cho công tác tuyên truyền pháp luật. G khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động”.

+Người lao động ( có thể có luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật). Giám đốc là người có thẩm quyển xử lý kỷ luật lao động. Khi Giám Đốc đi vắng sẽ ủy quyền cho Phó Giám Đốc (có giấy ủy quyền) có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động bảo đảm chỗ làm việc cho người lao động sau khi kết thúc thời gian nghỉ sanh nếu trước đó vẫn giữ đúng các điều khoản trong HĐLĐ và tuân thủ đúng nội quy công ty.

Xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật. Chuyển giao quyền chủ sở hữu cho tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của Chính phủ. Bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không can thiệp vào các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và bộ máy quản lý của công ty. Công ty nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn của công ty đầu tư ở doanh nghiệp khác. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi thành biên bản.

Người lao động có bệnh được phép đề nghị xin nghỉ để bảo đảm an toàn cho người lao động đó cũng như những người khác. Không giao tiếp bằng văn bản hoặc nói chuyện trong Công ty hay giao tiếp với những người bên ngoài Công ty với những nội dung có thể công kích nhau. Tất cả mọi người phải có phong thái trang nhã và trang phục thích hợp với môi trường làm việc văn phòng.

Của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức. Trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công. Khi tôi nói tới vấn đề áp kỷ luật tại công ty, ngay lập tức có nhiều anh/chị chủ doanh nghiệp sẽ có ý kiến cho rằng cần phải linh hoạt, lúc cứng lúc mềm, chứ không thể lúc nào cũng cứng nhắc được. +Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động.