Để Thành Lập Doanh Nghiệp Cần Phải Làm Gì

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (giảm 14% so với tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005); tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Chủ tịch Hội đồng thành viên (Điều 57) do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Tại trụ sở chính, chi nhánh hay văn phòng đại diện của doanh nghiệp buộc phải có gắn tên của doanh nghiệp. Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định. Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ và thủ tục thành lập. Sau đây là những câu hỏi thường gặp xoay quanh vấn đề thành lập công ty, cùng Tân Thành Thịnh giải đáp cụ thể nhé. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế. Sau khi xác định được ngành nghề kinh doanh đúng với ý tưởng của mình, việc tiếp theo là bạn cần xác định được loại hình công ty sẽ đăng ký là gì.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà chưa phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp các nội dung đã đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định; tuy nhiên, lưu ý rằng, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Hải Phòng phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để hỗ trợ triển khai các cam kết, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng là chìa khóa cho các cam kết khí hậu của Việt Nam bởi 70% lượng khí thải của Việt Nam là từ ngành năng lượng.

Việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế TNDN) được tạm tính theo quý, quyết toán hằng năm cho đến thời điểm doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, hoặc chấm dứt hoạt động. Doanh nghiệp mới thành lập cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì? Công ty mới thành lập kế toán thuế cần làm gì? Tất cả những câu hỏi này sẽ được Thiên Luật Phát giải đáp trong bài viết bên dưới. Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Chỉ cần lên google thì bạn sẽ tìm được rất nhiều các công ty nhưng để lựa chọn công ty uy tín, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ. Người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 2.Người sử dụng lao độnglà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Khi hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. D) Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp với người lao động là người khuyết tật. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tạo một con dấu cho riêng cho mình. Theo quy định của pháp luật, con dấu được xem là đại diện về mặt pháp lý của doanh nghiệp đó. Bất cứ doanh nghiệp mới thành lập nào cũng phải có một con dấu tròn mang tên công ty của mình. Doanh nghiệp Nhà nước là một tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư hoặc góp vốn đầu tư, thành lập và tổ chức quản lý, thực hiện hoạt động kinh doanh- thương mại hay hoạt động công ích xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính sách xã hội do Nhà nước giao phó, đề ra. Các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty luật Thái An sẽ thực hiện 15 hạng mục công việc sau liên quan tới đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Số lượng người tham gia thương lượng tập thể của mỗi bên do các bên thỏa thuận. Ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Mỗi trường hợp chỉ mất 5 phút để làm xong thủ tục hành chính. Đối với các công ty muốn kinh doanh nhiều lĩnh vực thì số vốn được xác định bằng cách tính tổng số vốn tương ứng với từng lĩnh vực đó. Khi thanh tra đột xuất theo quyết định của người có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an toàn, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người lao động tại nơi làm việc thì không cần báo trước. Việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đáng giá đúng năng lực của doanh nghiệp, từ đó xác định đúng thị trường mà startup muốn hướng tới. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiện nay, startup cần tập trung vào một phân khúc thị trường để đầu tư đúng và hiệu quả. Để giảm tối đa rủi ro, startup nên thử nghiệm sản phẩm cho một thị trường nhỏ trước khi mở rộng ra thị trường lớn. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư. Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư.

Tùy vào từng mặt hàng kinh doanh mà chủ cửa hàng đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan cấp giấy pháp kinh doanh để được hoạt động theo quy định pháp luật. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng như thế nào? Vì thế bạn cần xác định được ai là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp của bạn để chuẩn bị những giấy tờ liên quan hỗ trợ cho việc thành lập công ty và đồng hành cùng họ để vận hành doanh nghiệp phát triển. Thời gian đăng ký Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thông thường là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian nhận kết quả). Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo quy định hiện hành thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều này thì tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp.
  • Họ có nói rằng Việt Nam của các bạn là đất nước phải phát triển nông nghiệp.
  • Cảnh quan có một chút cách điệu cánh hoa sen, có thể xem là quốc hoa của nước ta.
  • Tuy nhiên, cần lưu ý rằng yêu cầu tài sản thế chấp sẽ thay đổi tùy thuộc từng loại sản phẩm vay mà doanh nghiệp đăng ký.

Vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp hàng năm của doanh nghiệp, đồng thời là yếu tố xem xét khi các bên đối tác của bạn tham khảo hợp tác. Hồ sơ kê khai thuế ban đầu là bước rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa thành lập. + Thuế nhập khẩu (Đối với doanh nghiệp nhập khẩu).

Các bạn có thể tự soạn hồ sơ thành lập công ty hoặc thuê công ty Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù các văn bản pháp luật mà chúng tôi đã đề cập ở trên đều được công khai trên các diễn đàn, website của sở, bộ, công ty luật. Thế nhưng, vì một vài lý do khách quan mà mọi người không tìm thấy được thông tin mà mình quan tâm.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường có tín hiệu hồi phục nhưng đã để lại nhiều bài học đắt giá cho nhà đầu tư. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Cơ quan Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Một sản phẩm hữu dụng sẽ được người tiêu dùng đón nhận khi nhận ra được những hiệu quả của nó trong đời sống, trong công việc, học tập. Dù giá trị sản phẩm lớn hay nhỏ, điều đó không quan trọng bằng giá trị sử dụng của nó. D) Thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất thực hiện theo quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 hợp tác xã thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát.

Hơn nữa, với quy định bắt buộc thực hiện chuyển khoản cho các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì mở tài khoản cũng là việc mà doanh nghiệp phải làm. Nếu doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật thì phải có thêm hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm. Là doanh nghiệp chuyên chạy tuyến cố định Hà Nội – Lào Cai, ông Lê Đình Dũng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn – Hải Vân cho hay, doanh nghiệp đang đau đầu vì giá xăng dầu tăng liên tục. Do ảnh hưởng của dịch, hoạt động vận tải bị gián đoạn trong thời gian dài. Tức là tiếp tục thiết kế những đoạn cảnh quan dọc bờ sông còn lại, lập phương án xã hội hóa thông qua việc quy hoạch không gian đó phải có công trình dịch vụ trong các không gian công cộng để đấu giá tạo nguồn tài chính thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang.

Thành lập công ty – Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mỗi cá nhân/nhóm khởi nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh. Bạn muốn biến ý tưởng kinh doanh đầy tính khả thi của mình trở thành hiện thực. Tuy nhiên, thành lập công ty và duy trì hoạt động của doanh nghiệp không hề đơn giản, mà rất phức tạp, tốn kém thời gian và chi phí. Công việc đó bắt đầu từ việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh, khắc con dấu, kê khai thuế, xin phép sử dụng hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng, báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm.

Doanh nghiệp đóng sau khi kết thúc năm tài chính khi kinh doanh có lãi. Mức đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp là từ 20-25% trên lợi nhuận mà doanh nghiệp kê khai thuế. Riêng với nhóm hàng nông sản, Mỹ đã trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch gần 11,9 tỷ USD, chiếm 27,5% thị phần xuất khẩu nông sản của Việt Nam qua các thị trường. Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng đề án. ® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. Địa chỉ đặt trụ sở chính của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện khác đặc biệt với những ngành nghề đặc thù như sản xuất, chế biến, nuôi trồng,.. Phải là địa chỉ cụ thể từ số nhà/ngách/hẻm/ngõ/phố với thành phố và thôn/ấp/xóm/xã/phường..với các tỉnh, các thông tin liên lạc khác như số điện thoại, số fax, thư điện tử,.. Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 không còn quy định về hộ kinh doanh mà sẽ ban hành một Luật riêng để điều chỉnh.

C) Thư ký Hội đồng trọng tài lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng trọng tài lao động. Trọng tài viên lao động làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. B) Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Do đó, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài thành lập công ty trọn gói thì chúng tôi sẽ tiến hàng tư vấn sau thành lập doanh nghiệp cần làm những thủ tục gì. Trong quá trình hoạt động khách hàng cần sử dụng các dịch vụ tư vấn khác thì chúng tôi vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ. Các hoạt động kinh doanh được nhà nước cho phép và bảo vệ.

Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế. Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành quy định về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động khác nhau thì thực hiện theo nội dung có lợi nhất cho người lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức các phiên họp thương lượng tập thể. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Với bài viết muốn thành lập công ty cần những điều kiện gì? Hi vọng Sea Office đã giải đáp được cho bạn những thắc mắc khi thành lập công ty. Nếu bạn đang cần một đơn vị hỗ trợ các thủ tục đăng ký thành lập công ty. Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần lưu ý là phải chuẩn bị vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính hay vốn góp của từng công ty, hơn nữa, một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành nghề.