Có Quyền Thành Lập Doanh Nghiệp

Trường hợp khách hàng muốn ghi ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là ngày mong muốn, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng để thực hiện công việc này. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh… Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thực hiện quy định của Bộ luật này nhưng được miễn, giảm một số thủ tục theo quy định của Chính phủ. Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

Trường hợp có thay đổi, bổ sung ngành nghề phải làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch & Đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi nếu không sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào điều lệ công ty. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề. Ngoài ra, trong suốt quá trình thực hiện công việc, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp đến gặp khách hàng để giao nhận hồ sơ, kết quả và thực hiện các công việc khác liên quan.

Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hoặc muốn tham khảo dịch vụ thành lập công ty hãy liên hệ với LawKey để tư vấn miễn phí. Mặc dù quy định như vậy, nhưng gắn tên địa danh vào tên doanh nghiệp phải thực hiện theo thủ tục như thế nào thì chưa có sự giải thích rõ ràng. Hiện nay, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hai cách hiểu khác nhau. Có tỉnh hiểu rằng tên địa danh là tên chung nên việc gắn tên địa danh vào tên doanh nghiệp không cần phải xin phép cơ quan nào mà chỉ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là được. Lập luận cho quan điểm này, một số các cơ quan cho rằng Nghị định 43 đã đồng ý giải quyết khi các doanh nghiệp trước đây đăng ký trùng tên.

Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Như vậy, nếu cá nhân, tổ chức không thuộc một trong các đối tượng bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp thì có quyền, điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán mà chúng tôi tổng hợp.

Có thể thấy, theo quy định trên thì trừ các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 18 thì bạn hoàn toàn có quyền được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Hiện nay số vốn tối thiểu cần có để thành lập doanh nghiệp tư nhân pháp luật quy định không bắt buộc mà chỉ ràng buộc với một số ngành nghề nhất định. Khoản vốn điều lệ này do Chủ doanh nghiệp tư nhân tự kê khai và phải chịu trách nhiệm trước tính chính xác của vốn điều lệ. Riêng với trường hợp cán bộ của Cơ quan công được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Nhà nước tại Doanh nghiệp đã góp vốn thì họ vẫn có quyền thành lập công ty như bình thường. Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới và hầu hết các nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn hình thức doanh nghiệp tư nhân. Song không vì thế mà doanh nghiệp nhà nước bị mất chỗ đứng trong kinh tế thị trường.

Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động thì người lao động, ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Trường hợp này dự dán đầu tư áp dụng theo quy định tương tự đối với dự án đầu tư trong nước. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là cá nhân, từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Công ty – Văn Phòng Luật Sư V.L.C được lập ra để đáp ứng nhu cầu cho các Doanh nghiệp về mặt pháp lý. Chúng tôi nhận Tư vấn và thực hiện những dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập công ty vốn Việt Nam, thành lập doanh nghiệp trong nước và vấn đề pháp lý liên quan.

Giá Thiết Kế Trang Web

Nếu các bên không tự thỏa thuận được sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Công ty Luật TNHH Everest đã được khách hàng tin tưởng và công nhận là một trong những tổ chức luật sư uy tín tại Việt Nam trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, tranh tụng – trọng tài và dịch vụ pháp lý khác.

Đặc biệt, đối với tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với CTCP và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Đăc biệt, chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp của mình mà chỉ tác động đến nhóm cá nhân làm dịch vụ môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ về làm các thủ tục, hồ sơ trọn gói để thành lập doanh nghiệp. Chỉ cần lên google thì bạn sẽ tìm được rất nhiều các công ty nhưng để lựa chọn công ty uy tín, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ. Chính phủ quy định thời gian tối thiểu mà người sử dụng lao động dành cho toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện trên cơ sở số lượng thành viên của tổ chức. Xét trong tương quan với đảm bảo thực hiện quyền tự do kinh doanh, pháp luật quy định các điều kiện thành lập doanh nghiệp hiện nay còn chưa được thông thoáng. Những khó khăn trong số các quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp không chỉ xuất phát từ yếu tố khách quan là luật pháp chưa hoàn thiện mà còn từ những yếu tố chủ quan, chưa tạo điều kiện cho quyền tự do thành lập doanh nghiệp được mở rộng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn, vệ sinh lao động của địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Trừ trường hợp tầng trệt, từng 1, tầng 2… chung cư được chủ đầu tư xin phép xác định là có chức năng kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Ta thấy, ở đây, trách nhiệm đối với doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn, tức chủ doanh nghiệp sẽ chịu mọi trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản mà chủ doanh nghiệp đó có. Vì vậy, nếu cho phép một cá nhân thành lập hai doanh nghiệp tư nhân thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cả hai doanh nghiệp đó.

Bảng Giá Website

Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi màbên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. C) Thư ký Hội đồng trọng tài lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng trọng tài lao động. Trọng tài viên lao động làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Hòa giải viên lao động là người do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Các trường hợp viên chức hoàn thành tập sự không được tuyển dụng. Điều kiện tuyển dụng viên chức sau khi kết thúc tập sự. Công ty/ doanh nghiệp có thể tùy chọn những địa chỉ khắc dấu trên thị trường. Quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 nhằm kiểm tra cũng như hỗ trợ bổ xung điều kiện hợp pháp cho bên khách hàng. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. + Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Pháp luật không có quy định vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân. ;thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ và điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động; việc thành lập và hoạt động của Ban trọng tài lao động quy định tại Điều này. C) Tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.

Khi đó, công ty do tổ chức nước ngoài này thành lập sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Đối với cá nhân là người nước ngoài lần đầu thành lập công ty tại Việt Nam thì phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để thành lập công ty. Khi đó, công ty do cá nhân nước ngoài thành lập sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cho việc thành lập công ty, công việc của khách hàng là hoàn thành nội dung cần thiết trong phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và gửi lại cho chúng tôi để chuyên viên công ty soạn thảo hồ sơ. Ngoài ra, các thành viên/cổ động cần chuẩn bị thêm bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng hoặc khách hàng có thể gửi cho chúng tôi bản gốc hoặc bản scan giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ chứng thực miễn phí cho khách hàng. Trụ sở chính quý khách hàng khai trong thủ tục thành lập công ty phải có quyền sử dụng hợp pháp.

  • Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  • Theo đó, tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt và có thể kèm theo số và ký hiệu, gồm 2 yếu tố theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
  • Thành viên hợp danh không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
  • Một vấn đề nữa liên quan đến trụ sở chính khi thực hiện thủ tục mở công ty mà Luật Hoàng Phi hay nhận được chính là vấn đề chung cư.
  • Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân còn có quyền định đoạt doanh nghiệp tư nhân như bán, cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, cần tìm hiểu về quy định của vốn pháp định đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và vốn ký quỹ đối với những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu ký quỹ. Doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lệ phí có thể nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Và quy định tại Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 cũng được áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Bảng Giá Thiết Kế Website Trọn Gói

Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có). Khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ doanh nghiệp.

Mỗi loại hình công ty đều có những ưu, nhược điểm riêng. Quý khách có thể cân nhắc, lựa chọn thành lập theo một trong những mô hình phù hợp với nhu cầu của Quý khách. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Thứ tư, bổ sung trường hợp doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty hợp danh. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, nay Luật mới đã mở thêm trường hợp cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, công ty hợp danh. Đồng thời, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.

Có thể thấy, các quy định về điều kiện kinh doanh thiếu rõ ràng có thể dẫn đến nhiều hậu quả. Doanh nghiệp là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Giá Làm Web

Bản cho doanh nghiệp biết. G) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự. Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp là đầu mối liên hệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc đặt tên doanh nghiệp không được vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm đặt tên doanh nghiệp quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020. Giải trình với cơ quan thuế & tư vấn thủ tục in hóa đơn.

Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. C) Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức việc tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động trong giải quyết tranh chấp lao động. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nhận việc về làm tại nhà.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của LDN 2020. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu thuế cá nhân chiết khấu từ lương của những nhân viên thuộc diện không miễn thuế và bắt buộc phải kê khai và nộp số tiền thuế thu nhập cá nhân đó. Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngo… Tài sản góp vốn trong công ty được quy định như t…

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp Nhà nước phải đăng ký trên báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi doanh nghiệp đó đóng trụ sở chính 5 số báo liên tiếp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ thể đề nghị thành lập doanh nghiệp sẽ là người đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu là Nhà nước để xác định nên đầu tư vốn vào lĩnh vực nào, quy mô ra sao để có hiệu quả nhất và đạt được mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước đề ra. Như vậy,so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. Thứ hai, thay đổi thời gian doanh nghiệp phải thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Luật Doanh Nghiệp Các Năm

4.Tổ chức đại diện người sử dụng lao độnglà tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Những kết quả đạt được là do sự đổi mới trong chính sách, trong đó có các điều kiện thành lập doanh nghiệp. Các điều kiện thành lập doanh nghiệp quy định trong thủ tục thành lập doanh nghiệp ngày càng cởi mở và ngày càng được cải cách tinh gọn, nhanh và đơn giản, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế sôi động và cạnh tranh.

Thành lập công ty không giống như các thủ tục hành chính đơn thuần khác mà là cả một quá trình thực hiện mà người khởi nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành. Do đó, nếu chưa trang bị cho mình những kiến thức cần thiết là một thiệt thòi cho những doanh chủ trong tương lai trên con dường khởi nghiệp. B) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Từ những bất cập còn tồn tại trong thực tiễn thành lập doanh nghiệp của nước ta trong thời gian qua, có thể thấy cần phải nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu hơn nữa các quy định pháp luật để hoàn thiện hơn nữa về thể chế đối với vấn đề thành lập doanh nghiệp nói riêng và pháp luật kinh tế nói chung. Tại Việt Nam, loại hình công ty hợp danh ít được nhắc đến. Loại hình công ty này phải có ít nhất 2 hai chủ sở (thành viên hợp danh) cùng kinh doanh bằng một tên gọi. Sau khi hoàn CreativeVietnam lập doanh nghiệp, loại hình này sẽ có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, điểm bất cập của loại hình này là không được phát hành chứng khoán.

Trong khi đó quy định cũ của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Như vậy khái niệm doanh nghiệp Nhà nước đã được mở rộng hơn so với trước đây và có thể bao gồm cả các Công ty cổ phần. Phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết.

& các cá nhân, tổ chức là thân chủ/ khách hàng của Công ty Luật Hoàng Sa tham gia tố tụng tại tòa án, cơ quan tố tụng khác. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định. Công ty TNHH một thành viên sẽ không được quyền phát hành cổ phần. Đây là bước rất quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành bại của ý tưởng kinh doanh mà quý khách hàng đem ra áp dụng trong thực tiễn.

Doanh nghiệp có thể tự đăng ký mức vốn điều lệ và không cần phải thực hiện hoạt động chứng minh. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, nguyên tắc tất cả các cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt nam trừ những trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.