Có Nên Thành Lập Công Ty Hợp Danh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 3 ngày để Sở KH&ĐT kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. + Không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan đăng ký sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thông báo từ chối sẽ nói rõ lý do từ chối để doanh nghiệp biết và khắc phục. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh nhưng phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành lập công ty doanh nghiệp và các bước chuẩn bị hồ sơ là vấn đề không hề dễ làm với những người không có chuyên môn. Nếu bạn tự làm công việc đó Thời gian thực hiện hồ sơ, sửa đổi… Sau khi chấp nhận và được ủy quyền khách hàng, chuyên viên pháp lý đại diện khách thu thập, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để chuẩn bị nộp hồ sơ thành lập nên cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân đại diện Pháp luật được quy định, dễ dàng xây dựng thương hiệu và độ tin tưởng với khách hàng hơn so với 1 chủ sở hữu.

Thực tế, có trường hợp một cổ đông sở hữu 15,5% hoàn toàn ngăn cản được việc thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông vì điều lệ quy định quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được 85% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Ngoài ra, tuy cổ đông được biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên về việc lựa chọn kiểm toán nhưng các công ty thường đưa ra một danh sách các ứng viên kiểm toán để cổ đông chấp thuận, sau đó công ty được ủy quyền chọn từ danh sách này. Trên thực tế, HĐQT mới là người chọn kiểm toán độc lập chứ không phải cổ đông. Những lĩnh vực khác các công ty thực hiện yếu kém nhất là hoạt động báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của những cơ quan này theo Quy chế QTCT. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết (giảm 18% so với tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005); tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Loại hình công ty hợp danh thực chất là sự kết hợp uy tín cá nhân của các thành viên hợp danh để tạo sự tin cậy cho đối tác, khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Ngoài tài sản góp vốn, các thành viên hợp danh còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân. Quy định này tạo mức độ rủi ro rất cao đối với các thành viên hợp danh trong kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu biểu quyết. Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 với mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh rẻ hơn và an toàn hơn nhằm hấp dẫn nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư và huy động tốt mọi nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký thành lập, mở doanh nghiệp. Thành viên hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp cao, tạo sự tin cậy cho đối tác. Tên công ty không được trùng lặp với các công ty đã thành lập trước đó hoặc có yếu tố gây nhầm lẫn.

Trên đây là những thông tin giải đáp vềCông ty hợp danh là gì. Nếu còn có thêm vướng mắc, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ. Toàn bộ quyền lực dồn vào chủ thể đại diện duy nhất giúp việc ra quyết định cũng như điều phối hoạt động nhanh gọn, đơn giản hóa được bộ máy cồng kềnh. Cổ đông cần hiểu rõ quyền và thực thi đầy đủ quyền của mình để nâng cao chất lượng quản trị công ty nhưng cũng là phương thức tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Khoản 1 Điều 188 Luật Doanh Nghiệp 2020

Tài sản được sử dụng để góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Tại thời điểm đã góp đủ vốn như cam kết, thành viên sẽ nhận được Giấy chứng nhận phần vốn góp. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty chỉ định. Hội đồng thành viên hoạt động (họp, chế độ làm việc, cơ chế thông qua quyết định…) theo Điều lệ công ty. Về vấn đề vốn, nhằm giải quyết những vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong thực tiễn áp dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005. Nộp hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Có thể thấy, công ty hợp danh đáp ứng được 3 trong 4 điều kiện nêu trên. Trong công ty hợp danh ngoài các thành viên hợp danh còn có các thành viên góp vốn. Tài sản của công ty hợp danh gồm tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty. Thứ nhất, công ty là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn. Có thể là cá nhân, tổ chức; có thể có hoặc không có trong công ty hợp danh.

Hiểu được điều đó, Everestlaw cung cấp những thông tin cần thiết nhất giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về điều kiện và thủ tục thành lập công ty hợp danh. “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.” Hội đồng thành viên (Điều 79) bao gồm tất cả những người đại diện theo ủy quyền.

Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn… Giấy ủy quyền nếu người đại diện công ty không trực tiếp đi nộp hồ sơ. D) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. H) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. HOÀNG QUẢNG LỰC Nhằm giúp các giáo viên hợp đồng yên tâm công tác, Bộ Nội vụ có Công văn số 5378/BNV-CCVC về tuyển dụng đặc cách đối với giáo…

Luật Doanh Nghiệp 2020 Khi Nào Có Hiệu Lực

Tư vấn về cơ cấu nhân sự, quyền hạn, nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty. + Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn. Theo thông lệ tốt về quản trị công ty và Nguyên tắc quản trị công ty OECD III – cơ chế khung về quản trị công ty phải bảo đảm đối xử bình đẳng với mọi cổ đông, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. Mọi cổ đông phải được giải quyết khiếu nại, bồi thường, khắc phục hậu quả hợp lý nếu các quyền của cổ đông bị vi phạm. Ban Kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty (quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, chế độ làm việc…). Quy định này áp dụng đồng thời với cả trường hợp góp vốn bằng “dự án đầu tư”.

Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các nhà đầu tư đang băn khoăn mình có nên lựa chọn loại hình công ty hợp danh hay không và không biết loại hình doanh nghiệp này có những ưu điểm hay hạn chế gì, Hanoilaw xin sẽ giúp các nhà đầu tư giải đáp băn khoăn đó. Tuy có tư cách pháp nhân nhưng Công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới). Để đóng thuế trực tuyến và nộp báo cáo thuế, thì doanh nghiệp phải mua chữ ký số điện tử. Doanh nghiệp cũng cần yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế online cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán viên của doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số này để đóng thuế cho công ty để bán hóa đơn.

Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Công ty hợp danh không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân. Vì số lượng cổ đông lớn nên có sự phức tạp trong hoạt động điều hành của công ty cổ phần do có thể không kiểm soát được sự đối kháng giữa các nhóm cổ đông. Khả năng huy động vốn cao nhờ việc phát hành cổ phiếu và đa số các đối tượng đều được tham gia góp vốn vào công ty cổ phần.

Các thành viên công ty phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang công ty và tài sản hình thành trong quá trình công ty hoạt động là tài sản của công ty. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Khi thành lập công ty hợp danh, các chủ thể đầu tư có thể tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, thế mạnh của mình, miễn là không thuộc các trường hợp ngành nghề thuộc danh mục cấm của pháp luật.

Luật Dn 2020

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần. Công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào. Công ty doanh nghiệp phải nộp thuế theo quy định, Số thuế phải nộp được tính toán dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Địa điểm công ty/ doanh nghiệm được phép đăng ký xác định chuẩn theo địa chỉ số nhà, ngõ, ngách, phố, tỉnh, thành phố cùng các thông tin khác như sđt, fax, email…

  • Thứ nhất, thành viên góp vốn phải là tổ chức; cá nhân trừ các đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Các nhà đầu tư đang băn khoăn mình có nên lựa chọn loại hình công ty hợp danh hay không và không biết loại hình doanh nghiệp này có những ưu điểm hay hạn chế gì, Hanoilaw xin sẽ giúp các nhà đầu tư giải đáp băn khoăn đó.
  • Công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh (ít nhất là 2 thành viên).
  • Trước khi hoạt động kinh doanh; công ty hợp danh cần phải đăng ký kinh doanh tại nơi có thẩm quyền và cần liệt kê tất cả những ngành nghề mà công ty dự định kinh doanh trong tương lai.

Thành viên hợp danh có quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ của mình về các nghĩa vụ của công ty. Trong hợp đồng, điều quan trọng là sự thoả thuận về trách nhiệm của các thành viên. Một công ty HD được thành lập nếu ít nhất có hai thành viên thoả thuận với nhau cùng chịu trách nhiệm liên đới vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đại diện điều phối hoạt động và tự chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động liên quan đến doanh nghiệp đó. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

Cụ thể, trong trường hợp tài sản của công ty không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình. Thành viên hợp danh rút khỏi công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty hợp danh phát sinh từ những cam kết của công ty trước khi thành viên đó rút khỏi công ty. Pháp luật của rất nhiều quốc gia coi thành viên hợp danh của công ty hợp danh có tư cách thương nhân. Có nghĩa là, đồng thời với việc trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh, các thành viên Hợp danh có ngay từ cách thương nhân mà không phải qua bất cứ một thủ tục đăng ký khác. Như vậy, một thành viên hợp danh vừa có thể cống hiến cho công ty hợp danh trong một nỗ lực chung cùng các thành viên hợp danh khác, lại vừa có thể tự mình tiến hành các hoạt động thương mại của riêng mình.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào, khả năng huy động vốn của công ty hợp danh là rất hạn chế. Không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey – Chìa khóa pháp luật.

Có tối thiểu 02 thành viên hợp danh là cá nhân đồng chủ sở hữu của công ty. Các thành viên hợp danh của công ty cùng hoạt động chung một tên giao dịch. Trên đây là nội dung hướng dẫn về hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh và một số lưu ý. Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ văn phòng công chứng Đại Việt (nay là văn phòng công chứng Trần Hằng)/ Công ty TNHH Đại Việt để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể. Tuy nhiên, hạn chế của loại hình doanh nghiệp này là hạn chế về huy động vốn do công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Để tăng vốn cho công ty các thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình vào hoặc tiếp nhận them thành viên mới.

Luật Doanh Nghiệp 2015

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh. ” và tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Do là loại đặc trưng nên thành viên hợp danh liên kết với nhau chủ yếu dựa vào nhân thân. Mọi vấn đề vướng mắc về đặc điểm pháp lý công ty hợp danh quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản mà tài sản còn lại của công ty không đủ để trả nợ, thành viên góp vốn không phải dùng tài sản riêng để trả nợ thay cho công ty. Căn cứ vào tính chất liên kết và chế độ trách nhiệm, công ty thương mại chia thành hai loại là công ty đối nhân và công ty đối vốn. Theo như quy định trên, thành viên công ty hợp danh gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong đó thành viên hợp danh phải là cá nhân còn thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào để công khai huy động vốn trong công chúng.

Chẳng hạn, thông lệ tốt là bảo đảm cho cổ đông nhận được thông tin về công ty kiểm toán trước khi chọn kiểm toán tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên. Đây là một mức ngưỡng cao và thực tế cho thấy, các công ty ít quan tâm đến việc đề ra một mức ngưỡng thấp hơn nhằm bảo đảm tinh thần của QTCT tốt và phù hợp với thông lệ ở các nước khác, nơi các mức ngưỡng được quy định thấp hơn nhiều. Có thể nói, hoạt động QTCT ở Việt Nam còn thiên nhiều về hình thức hơn là nội dung.

Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. Huy động vốn bằng cách vay vốn hoặc từ các thành viên mà không được phép phát hành các loại chứng khoán. Thứ hai, góp vốn vào công ty theo thỏa thuận và được ghi vào Điều lệ công ty. H) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Công ty hợp danh phải đảm bảo có tối thiểu 2 thành viên cùng là chủ sở hữu của công ty. Bên cạnh các thành viên hợp danh, công ty hợp danh cũng cho phép có thêm các thành viên tiến hành góp vốn. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không phân biệt thành các loại thành viên khác nhau. Số lượng thành viên từ hai thành viên và không vượt quá 50.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Góp Vốn

Khi doanh nghiệp muốn kinh doanh một ngành nghề không có trong danh sách giấy chứng nhận hoặc doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì cần đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi này tùy thuộc vào ngành nghề thay đổi mà có thể phát sinh nghĩa vụ tài sản và các nghĩa vụ khác có liên quan. Dù có tư cách pháp nhân nhưng công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào.