3 Loại Hình Doanh Nghiệp

Cho các nhà khởi nghiệp lợi thế toàn quyền quyết định để có thể giữ hướng đi cho công ty đúng mục tiêu đề ra khi khởi nghiệp nhưng lại hạn chế về phát hành chứng khoán, huy động vốn. Vì các nhà khởi nghiệp đa phần không phải ai cũng có đủ nguồn lực về kinh thế đầy đủ để phát triển rộng lớn, thêm vào đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần nhiều nguồn đầu tư. Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Người này chính là chủ sở hữu duy nhất, cũng là người đại diện theo pháp luật và quyết định mọi việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. So với 3 hình doanh nghiệp còn lại, việc không cho phép tổ chức làm chủ sở hữu trong công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân cũng là 1 hạn chế, khiến nhiều cá nhân, tổ chức không mấy mặn mà khi lựa chọn thành lập 2 loại hình doanh nghiệp này. Công ty cổ phần thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chiu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản cả công ty trong phạm vi góp vốn nên độ rủi ro của cổ đông không cao.

• Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi tiến hành thành lập công ty hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc nghiên cứu và các loại hình doanh nghiệp chúng ta cần tìm hiểu xem Luật doanh nghiệp hiện hành phân chia các loại hình doanh nghiệp thành bao nhiêu loại? So sánh các loại hình doanh nghiệp để biết được ưu điểm, nhược điểm các loại hình công ty để tìm ra loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Dưới đây là các thông tin để phân biệt các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất.

Số lượng cổ đông tối thiểu của công ty là 3 và không giới hạn số lượng thành viên cổ đông được thêm vào như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh thành công và có thể huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Theo luật doanh nghiệp hiện hành, chúng ta có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Điểm chung của các loại hình này là đều được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên điểm khác nhau cơ bản giữa các loại hình sẽ khác nhau về chế độ trách nhiệm, số lượng thành viên và cơ chế huy động vốn của công ty.

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. + Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tại Luật Doanh nghiệp 2014 đã yêu cầu về tỉ lệ biểu quyết thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông xuống 51% đối với quyết định thông thường và 65% đối với các quyết định quan trọng. Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu biểu quyết. Giám đốc là thành viên hợp danh nếu điều lệ không quy định khác.

Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp

Trên đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ chọn được cho mình loại hình công ty phù hợp để đăng ký kinh doanh. Công ty tư vấn Quang Minh xin cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán và báo cáo thuế uy tin. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty online, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục hồ sơ nhanh chóng và hiệu quả. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 61 của Luật này. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group.

Có nhiều yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của các cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp. Sau đây là một số tiêu chí chúng tôi nêu ra để các nhà đầu tư có những lựa chọn đúng đắn để đưa ra quyết định cuối cùng là nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. + Các thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ cần chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp.

  • Ngoài các thành viên hợp vẫn có thể có thành viên góp vốn.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,…) nên khả năng huy động vốn của loại hình doanh nghiệp này không cao.
  • C) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
  • Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn giống như thành viên Công ty TNHH hay cổ đông của Công ty cổ phần.
  • Theo quy định của pháp luật thì các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ của công ty.

Những ưu và nhược điểm của loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn trở lên dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác. Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. Tự chịu trách nhiệm và bù lỗ hay hưởng lợi nhuận tùy thuộc vào khả năng phát triển là một điểm mới của doanh nghiệp nhà nước so với thời kỳ trước đây. Hiện nay, nhà nước không còn bao cấp như trước đây mà các doanh nghiệp phải tự bù đắp những chi phí, tự trang trải mọi nguồn vốn đồng thời làm tròn nghĩa vụ với nhà nước xã hội như các doanh nghiệp khác. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Có Bao Nhiêu Luật Doanh Nghiệp

Tổ chức chương trình kỷ niệm thành lập công ty sẽ giúp… + Ngoài ra còn có các tài sản khác do pháp luật quy định. Nhiều vụ gian lận xung quanh tiền điện tử ít liên quan đến công nghệ và chủ yếu liên quan nhiều hơn đến các thủ đoạn gây mất niềm tin kiểu truyền thống hoặc tống tiền khi các tội phạm yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử. Loại hình lừa đảo chính là các kế hoạch theo mô hình Ponzi, trong đó một đồng tiền mới được thổi phồng giá trị bởi những người sáng tạo, những người sau đó bán hết số tiền của họ khi giá đạt đến điểm cao nhất, khiến nhiều nhà đầu tư không còn xu dính túi.

Sau khi đi vào hoạt động, hai trung tâm giúp điều phối hàng hóa vận chuyển nhịp nhàng trên khắp các tỉnh, thành cả nước. Số lượng thành viên công ty không nhiều, các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau nên việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân… Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế về số lượng tối đa. Đây là doanh nghiệp với vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá năm mươi.

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị mới là cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành công ty. Chính vì thế, đa phần các quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức và quản lý công ty, công việc kinh doanh… + Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Do loại hình công ty TNHH 1 TV có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi góp vốn vào do đó ít gây rủi ro cho người góp vốn. • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh. Với tiềm lực kinh tế mạnh thì việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề của loại hình công ty này trở nên rất dễ dàng, giúp cho các nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh Nghiệp

+ Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao. Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 1999 và 2005 nhưng trên thực tế loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến. Do loại hình doanh nghiệp này không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.

Đây là quyền lợi rất lớn dành cho các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vì sẽ hạn chế tối đa khả năng thâu tóm công ty của các cá nhân/tổ chức bên ngoài. Uy tín của công ty cổ phần là thấp hơn so với các loại hình doanh nghiệp như công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, nên chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật.

Chainalysis đã báo cáo rằng các loại tội phạm nói chung liên quan đến tiền điện tử đã giảm mạnh trong năm ngoái. Theo báo cáo của Google và Temasek, tổng giá trị nền kinh tế Internet Việt Nam năm 2021 đạt 21 tỷ USD, tăng 31% so với 2020. Dự kiến đến năm 2025, toàn ngành đạt giá trị 57 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm chạm mốc 29%.Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thương mại điện tử, đồng thời giữ vững lợi thế cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp logistics đã nhanh chóng ứng dụng tự động hóa vào vận hành. Việc các SMEs lẫn “ông lớn” ngành này tích cực đổ vốn vào nền tảng công nghệ hai năm trở lại đây của ngành này đã góp phần mở ra cuộc “chạy đua” đầu tư. Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý, điều hành hợp tác xã nhằm tạo động lực cho khu vực hợp tác xã phát triển.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. C) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Mọi quyết định của doanh nghiệp đều phải được thông qua ý kiến của mọi thành viên. Trước khi thành lập công ty đấu giá, rất nhiều người…

Dưới đây, chúng tôi sẽ cùng Quý vị tìm hiểu về các quy định cụ thể, chi tiết và mới nhất về các loại hình của doanh nghiệp này. Từ đó, Quý vị có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất đối với nhu cầu của bản thân. Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng bởi chế độ trách nhiệm vô hạn. Ông Long kêu gọi các doanh nghiệp nhanh chóng nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các công cụ phái sinh để ứng phó với những biến động khó lường trong thời gian tới.

Luật Doanh Nghiệp Ban Kiểm Soát

Quy định đề ra, doanh nghiệp, công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật. Tư cách pháp nhân chỉ được công nhận khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về vốn của công ty. Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp thì chỉ có công ty cổ phần là có quyền phát hành chứng khoán nên khả năng huy động vốn là rất lớn. Với tiềm lực kinh tế mạnh thì việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề của loại hình công ty này trở nên rất dễ dàng giúp cho các nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng. Trong trường hợp thành viên công ty muốn thoái vốn (chuyển nhượng vốn góp) thì quyền ưu tiên mua sẽ dành cho các thành viên còn lại trong công ty. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có thành viên nào trong công ty mua thì thành viên đó mới có quyền chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43,44,và 45 của luật doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một mô hình doanh nghiệp cụ thể, nó mô tả diện mạo, hình thức tổ chức và đặc trưng riêng có của từng loại hình doanh nghiệp. Có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau và mỗi loại mô hình doanh nghiệp có đặc điểm riêng để phân biệt với các loại hình doanh nghiệp khác. Để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể lựa chọn được loại hình công ty phù hợp, thường sẽ dựa trên những vấn đề, chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp muốn để phát triển sản phẩm theo ý muốn của mình. Cổ đông thường có quyền thông qua các giao dịch lớn của công ty nếu giao dịch lớn hơn một ngưỡng nhất định.

Mới đây, các quan chức liên bang Mỹ đã thu giữ số bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016. Các đặc vụ đã bắt giữ hai cá nhân ở New York vào ngày 8-2 với cáo buộc họ âm mưu rửa tiền từ vụ tấn công mạng Bitfinex vào năm 2016. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng kết quả lãi, lỗ của doanh nghiệp đang bị phụ thuộc nhiều vào giá dầu thế giới. “Do đó, cần có cơ chế bảo hiểm giá cho doanh nghiệp xăng dầu để tránh được những cú sốc về giá, và nên đưa chi phí này vào kết cấu hình thành giá cơ sở”. Ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và các chủ thể tham gia khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi, xây dựng quy hoạch phát triển dựa trên thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. “Phải khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chia cắt vừa qua; xây dựng chuỗi giá trị, sản phẩm theo quy hoạch để các sản phẩm của kinh tế tập thể, hợp tác xã đi chính ngạch vào các thị trường khó tính”, Thủ tướng chỉ rõ. Như vậy, theo quy đinh của pháp luật về thương mại thì các hành vi nêu trên là những hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 Luật thương mại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế số lượng người hoạt động, cũng như khả năng huy động vốn từ bên ngoài. Quá trình hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề. Đối với cơ cấu của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Điều 37

Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. B) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Hội đồng thành viên hoạt động (họp, chế độ làm việc, cơ chế thông qua quyết định…) theo Điều lệ công ty. Về vấn đề vốn, nhằm giải quyết những vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong thực tiễn áp dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005. Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình; không giới hạn trong số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp công ty hợp danh là một loại hình rất đặc trưng của công ty đối nhân, trong đó các thương nhân và cá nhân cùng hoạt động trong lĩnh vực thương mại dưới một hãng.

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn của công ty mẹ. Công ty mẹ có 51% vốn của tổng công ty và 49% vốn cổ phẩn. Trong đó tổng công ty có 87 % vốn Nhà nước và 13 % vốn cổ phần. Qua bài viết trên, chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc loại hình doanh nghiệp là gì cũng như các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp được thành lập doanh nghiệptheo luật doanh nghiệp. Theo ý kiến một số chuyên gia, quy định tỷ lệ càng lớn sẽ hạn chế được sự độc đoán, chuyên quyền của các cổ đông lớn, bảo vệ quyền và lợi ích cho các cổ đông thiểu số. Thực tế, có trường hợp một cổ đông sở hữu 15,5% hoàn toàn ngăn cản được việc thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông vì điều lệ quy định quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được 85% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

+ Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh). So với các loại hình doanh nghiệp khác doanh nghiệp tư nhân ít chịu sự ràng buộc của pháp luật. Khác với các loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp, cán bộ, công chức được tham gia hợp tác xã với tư cách là xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nhưng không được trực tiếp quản lý, điều hành hợp tác xã.

Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty dẫn đến rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn doanh nghiệp tư nhân.

Với những quyết định quan trọng thì phải được ¾ số thành viên hội đồng quản trị chấp nhận. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó. C) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. B) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Bên cạnh đó, một trong những nghĩa vụ quan trọng của thành viên hợp danh đó là liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Vì có nhiều nhược điểm lớn nên thực tế loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến.